mainYFULogoVyletieť z hniezda, keď už má mláďa dostatočne silné krídla. Spoznať svet, naučiť sa veľa nového (o svete i o sebe) a…vrátiť sa domov. Takto v skratke môžeme zhrnúť činnosť neziskovej organizácie YFU Slovensko (Youth for Understanding – Mládež pre porozumenie).

 

preview.png

YFU program vznikol pôvodne ako výmenný program medzi vojnou zničenými Nemeckom a Rakúskom na jednej strane a USA ( ktoré proti nim v 2. svetovej vojne bojovalo) na strane druhej. Zakladateľka programu, pani Rachel Andersen, sa rozhodla začať s výmenným programom po tom, ako s manželom krátko po skončení 2. svetovej vojny – v roku 1948 navštívila Európu (Dánsko) a videla, ako vojna zasiahla do životov mladých ľudí. Prvých 75 výmenných študentov z Nemecka pricestovalo do amerických rodín v roku 1952. Viac faktov o YFU nájdeš tu – ALE POZOR! SÚ V ANGLIČTINE!: https://www.youtube.com/watch?v=ysd2LQoMzeI

Cieľom Rachel Andersen bolo dať mladým ľuďom otraseným hrôzami vojny znovu nádej na lepšiu budúcnosť a ukázať, že ľudia tu môžu byť jeden pre druhého, bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzajú a akej národnosti sú. Keďže YFU program existuje v upravenej podobe dodnes, je zrejmé, že aj v dnešnej dobe má svoje opodstatnenie. Myšlienka, že nie je možné nenávidieť krajinu, ku ktorej má človek vzťah a z ktorej ľudí má rád, je aktuálna dodnes.

preview1YFU Slovensko má tento rok presne 10 rokov a za túto krátku dobu vyslalo do rôznych krajín sveta 125 slovenských študentov pričom zase u nás privítalo 30 zahraničných študentov. Aj budúci školský rok tu budú medzi nami študenti z Francúzska, Estónska a Austrálie – určite sa s nimi stretnete aj v tomto „Fénix-ácko YFU projekte“. Na druhej strane – budeme sledovať osudy našich študentov v krajinách ako je Japonsko, Fínsko, Nemecko, USA, Švajčiarsko či Azerbajdžan…. Takže ste pripravený na dobrodružstvo? Vitajte vo svete mnohých farieb – vo svete YFU Slovensko! www.yfu.sk

 

Súťažné otázky:

Najmladší súťažiaci (do 10 rokov):

  1. Z ktorých krajín budú YFU študenti na Slovensku – tí ktorí prídu ku nám a budú tu medzi nami?
  2. Kam by si ty chcel/chcela vycestovať na 1 rok?

Starší účastníci (10 rokov a viac):

  1. V ktorom roku vycestovali úplne prví výmenní študenti cez YFU a koľko ich bolo?
  2. Kde by si ty chcel stráviť 1 rok a prečo?

Prémiová otázka (odpoveď na ňu nájdeš vo video o YFU v angličtine):

  1. V ktorom roku bola zakladateľka Youth for Understanding Rachel Andersen nominovaná na Nobelovu cenu mieru?

 

V tomto projekte budeme v spolupráci s YFU Slovensko mať možnosť spoznávať rôzne krajiny sveta prostredníctvom zážitkov študentov vyslaných do zahraničia. Svoje odpovede zasielajte na sutaze@do-fenix.sk do 31. 5. 2016  súťažíte o vecné ceny od firmy TOPGAL Slovensko s.r.o. a YFU Slovensko.

topgal  mainYFULogo