Vitajte v zázračnej krajine  MARVELOUS

Každý má predstavu o tom ako by to v jeho okolí, krajine malo fungovať, ako by krajina, ľudia v nej mali vyzerať, kto by tam mal žiť, ako by sa mali správať , čo by mali – nemali robiť. Vieme povedať čo sa nám páči – nepáči, s kým sa chceme kamarátiť a s kým nie.  Vstupom do tretej etapy ste sa ocitli v zázračnej krajine MARVELOUS – v budúcnosti, kde to funguje podľa vašich predstáv, máte možnosť ovplyvniť  ako to tam vyzerá, máte priestor pre zdieľanie svojho názoru. Dostali ste schopnosti a zručnosti, ktoré vám v tom pomôžu a máte priestor ich využiť.

V zázračnej krajine sa prostredníctvom aktivít, podujatí venujte téme  – život v spoločnosti na Slovensku aj v EÚ – dnes- zajtra podľa toho ako to vnímate vy, to ako to zažívate vo vašom okolí.  Do aktivít zapojte aj vaše okolie , verejnosť, rodinu, priateľov, známych. Každému dajte symbolicky kľúč od zázračnej krajiny. Tvoj hlas má váhu!

Tu sú návrhy na aktivity, podujatia, ktoré môžete v zázračnej krajine zrealizovať.  Po zrealizovaní aktivít  napíšte zhrnutie vašich názorov a odporúčaní čo by sa malo zmeniť a ako  do :  dotazník , alebo vytvorte krátku zaujímavú prezentáciu.

Tvoj hlas sa ráta a výstupy z našej krajiny Marvelous budú súčasťou odporúčaní pre Európsku komisiu v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.

Tak to povedz!

Usporiadajte konferenciu, diskusiu,  workshop , besedu na aktuálne spoločenské témy.  Pripravte si vlastné príspevky, oslovte na diskusiu zástupcov vo vašom meste, v obci, zaujímavých ľudí zo spoločnosti, pozvite zaujímavých hostí.

Je tu priestor pre vyjadrenie vašich názorov, čo si o aktuálnych témach myslíte?

Témy, ktorým by ste sa mohli venovať :

Ako si tu žijeme (o medziľudských vzťahoch, spolužití rôznych skupín)

Nakuknime do budúcnosti (budúcnosť mladých ľudí, príležitosti pre mladých ľudí,  zamestnanosť – nezamestnanosť)

Ideme na zelenú (klimatické a ekologické zmeny, ochrana životného prostredia)

Nie je nám to jedno (porušovanie ľudských práv, nárast extrémizmu, neznášanlivosti )

Európa (Utečenci v Európe)

Cítime sa bezpečne (čo je potrebné zmeniť v spoločnosti, aby ste sa cítili bezpečne)

Žijeme svetovo (život rôznych etnických, sociálnych a kultúrnych skupín, rovnosť príležitostí, diskriminácia)

Talentmánia (o talente, príležitostiach pre mladých ľudí,  čo by ste potrebovali, aby ste mohli rozvíjať svoj talent)

 

Máte to v oku?  Vyjadrite svoj názor, postoj fotografiami, obrazmi! Vezmite do rúk fotoaparát, farbičky, farby a zachyťte  svoje vnímanie spoločnosti  a aktuálne spoločenské témy. Zo svojich umeleckých diel usporiadajte vernisáž pre širšiu verejnosť , kde odprezentujete svoje fotografie, obrazy a budete zdieľať svoje názory a postoje. Ku každej fotografii či obrazu nezabudnite pridať krátky komentár.

Toto môžete zachytiť :

Ako si tu žijeme (o medziľudských vzťahoch, spolužití rôznych skupín)

Nakuknime do budúcnosti (budúcnosť mladých ľudí, príležitosti pre mladých ľudí,   zamestnanosť – nezamestnanosť)

Ideme na zelenú (klimatické a ekologické zmeny, ochrana životného prostredia)

Nie je nám to jedno (porušovanie ľudských práv, nárast extrémizmu, neznášanlivosti )

Európa (Utečenci v Európe)

Cítime sa bezpečne (čo je potrebné zmeniť v spoločnosti, aby ste sa cítili bezpečne)

Žijeme svetovo (život rôznych etnických, sociálnych a kultúrnych skupín, rovnosť príležitostí, diskriminácia)

Tatlentmánia (o talente, príležitostiach pre mladých ľudí, čo by ste potrebovali, aby ste mohli rozvíjať svoj talent)

 

Verejný brainstorming – brainwriting

Zapojte čo najviac ľudí, každý názor, postoj sa ráta. Vytvorte plagáty – flipcharty, alebo box. Na každý plagát dajte jednu tému, otázku, slovo. Nezabudnite pripojiť inštrukcie.  Na verejnom priestranstve – školy, obce, zástavky autobusu, v obchode, na stanici (najlepšie, tam, kde ľudia majú chvíľu čas, napr. čakajú na autobus, vlak) umiestnite plagáty, boxy , kde ľudia môžu napísať čo im v súvislosti s témou napadne, môžu prispieť svojim názorom, postojom, nápadom.

Takúto aktivitu si samozrejme spravte aj vy.

Poznámka: Pri   umiestňovaní plagátov a boxov nezabudnite dohodnúť súhlas vlastníka, resp. osoby zodpovednej za príslušné priestranstvo / objekt.

Témy na brainwriting –

Témy, ktorým by ste sa mohli venovať

Ako si tu žijeme (o medziľudských vzťahoch, spolužití rôznych skupín)

Nakuknime do budúcnosti  (budúcnosť mladých ľudí, príležitosti pre mladých ľudí, zamestnanosť – nezamestnanosť)

Ideme na zelenú (klimatické a ekologické zmeny, ochrana životného prostredia)

Nie je nám to jedno (porušovanie ľudských práv, nárast extrémizmu, neznášanlivosti )

Európa (Utečenci v Európe )

Cítime sa bezpečne (čo je potrebné zmeniť v spoločnosti, aby ste sa cítili bezpečne)

Žijeme svetovo (život rôznych etnických, sociálnych a kultúrnych skupín, rovnosť príležitostí, diskriminácia)

Talentmánia (o talente, príležitostiach pre mladých ľudí,  čo by ste potrebovali, aby ste mohli rozvíjať svoj talent)

 

Vysvetlivka:

Brainstorming alebo  burza nápadov. Vďaka tejto metóde rýchlo zmapujete, koho, čo napadne, keď sa zadá téma, aké má poznatky, prípadne aké informácie im chýbajú. Cieľom metódy je neobmedzená produkcia nových myšlienok, nápadov, ktoré nie sú nijako obmedzované a hodnotené.

Brainwriting je písomná obdoba brainstormingu. Využitie tejto metódy je podobné ako pri brainstormingu, rozdiel je len v tom, že nápady sa nehovoria, ale píšu.

 

Filmári

Vytvorte si filmový štáb a natočte krátke dokumenty  o aktuálnych spoločenských témach, film môžete spestriť anketou, do ktorej zapojíte širšiu verejnosť, zástupcov miest a obcí.

Témy na film:

Ako si tu žijeme (o medziľudských vzťahoch, spolužití rôznych skupín)

Nakuknime do budúcnosti (budúcnosť mladých ľudí, príležitosti pre mladých ľudí, zamestnanosť  – nezamestnanosť)

Ideme na zelenú( klimatické a ekologické zmeny, ochrana životného prostredia)

Nie je nám to jedno (porušovanie ľudských práv, nárast extrémizmu, neznášanlivosti)

Európa (Utečenci v Európe)

Cítime sa bezpečne( čo je potrebné zmeniť v spoločnosti, aby ste sa cítili bezpečne)

Žijeme svetovo ( život rôznych etnických, sociálnych a kultúrnych skupín, rovnosť príležitostí, diskriminácia)

Talentmánia (o talente, príležitostiach pre mladých ľudí,  čo by ste potrebovali, aby ste mohli rozvíjať svoj talent)

 

Zaži to! Aké je to byť….

Vyskúšajte si aké je to zažívať rôzne spoločenské situácie, aké je to byť predstaviteľ mesta, obce, minister, aké je to mať problém , aké je to patriť k menšine  pochádzať z inej kultúry, mať  špecifické potreby alebo znevýhodnenie.

Vyrobte  si kartičky na ktoré si napíšete rôzne spoločenské situácie, osoby a ich príbehy , osoby s príslušnosťou k inej skupine , diskriminované osoby…Pripravte simuláciu zvolenej situácie alebo problému: oblečenie, pomôcky,  rolovú hru, scenár, improvizáciu, verbálnu, neverbálnu komunikáciu… a zažite si to na vlastnej koži.  Na záver  si  tieto situácie, zážitky  vyhodnoťte, diskutujte o  skúsenosti zo skutočného života , o tom ako je to v súčasnosti,  ako sa mení spoločnosť, aké problémy má spoločnosť na Slovensku, v Európe, čo funguje a čo by malo fungovať, ako v spoločnosti spolu vychádzajú ľudia z rôznych kultúrnych, etnických , sociálnych prostredí .

O svoje názory a postoje sa podeľte s ostatnými prostredníctvom  spoločného dotazníka

 

 

Na potulkách

Batoh na chrbát a ide sa na výlet! Usporiadajte výlet, prechádzku, vytvorte chodník názorov- stanovištia (na každom stanovišti bude jedna spoločenská otázka  na ktorú si vymeníte názory, skúsenosti, podelíte sa s nápadmi). Svoje názory, postoje spíšte a vytvorte denník z potuliek  po….

 

Zašportuj si a podeľ sa o názor

Usporiadajte športový turnaj, športový deň  pre malých aj veľkých,  na ktorý pozvete svojich kamarátov, širšiu verejnosť.  Každý si môže zašportovať a zároveň sa podeliť o svoj názor.  Vstupenkou na  športové podujatie bude  vyplnený krátky dotazník , ktorý účastníci vhodia do pripraveného boxu názorov. Tieto názory potom spoločne vyhodnoťte a pridajte k nim aj vlastné názory, postoje, nápady.

 

Štafeta  názorov

Usporiadajte štafetový beh . Rozdeľte si spoločenské témy  ( vytvorte 2-3 členné družstvá) a utekajte zbierať názory medzi mladých ľudí , podávajte si štafetu, zdieľajte názory.  Svoje názory potom spracujte v dotazníku, alebo v prezentácii.

Dedko, babka, rozprávaj – životné príbehy starých ľudí- Včera- dnes a zajtra

Zájdite na kus reči so starými rodičmi, alebo uskutočnite čaj o 5 a pozvite tam starých rodičov, seniorov z vášho okolia a porozprávajte sa s nimi o tom aká bola spoločnosť voľakedy, ako sa cestovalo, ako sa žilo a  spýtajte sa ich na ich zážitky a porovnajte to z dnešnou dobou ako je to dnes aké témy sa riešili v minulosti a aké spoločenské témy  sa riešia dnes. Spoločne nakuknite aj do budúcnosti, ako sa spoločnosť vyvíja a ako to tu bude  vyzerať o pár rokov.

Z tohto stretnutia môžete pripraviť krátku reportáž, článok a na záver svoje názory zosumarizujte v dotazníku, alebo v prezentácii.

 

Recept na spoločnosť

Ste dobrí kuchári ? Máte recept ako by to tu v spoločnosti, medzi ľuďmi mohlo vyzerať? Ako niečo vo vašom okolí, na Slovensku, v Európe zlepšiť? Sem s tým! Vydajte kuchársku knihu s receptami na dobre fungujúcu spoločnosť a ku každému receptu pridajte fotografiu.  Kniha receptov môže byť spracovaná aj do prezentácie.

Svoje kuchárske umenie zapracujete aj do dotazníka

Kapitoly v kuchárskej knihe:

Komunitná kuchyňa (život komunitách, obciach, školách, podpora talentu … )

Slovenská kuchyňa (spoločnosť na Slovensku , spoločenské témy, budúcnosť mladých ľudí, príležitosti, diskriminácia, životné prostredie, extrémizmus, podpora talentu…)

Medzinárodná kuchyňa (spoločnosť v Európe, sme Európania, aktuálne  problémy Európy , klimatické zmeny, extrémizmus…)