IMG_6552_logo

 

Detskej organizácie FÉNIX  oslavovala 25 rokov  aktívne  aj plnením  zaujímavých úloh a súťaží.  Rok zbehol ako voda a etapová hra Miesto kde žijem je vo finále!  Počas etapovej hry ste plnili množstvo aktivít, realizovali zaujímavé akcie, podujatia, spolupracovali so zaujímavými ľuďmi, prezentovali ste činnosť svojej ÚO a Detskej organizácie FÉNIX a vyjadrovali svoje názory a postoje k spoločenským témam.  Počas celého roka ste sa mohli inšpirovať pri aktivitách v našej BANKE NÁPADOV. Hry, aktivity a úlohy sa realizovali v 3. etapách, ktoré sa uskutočnili od januára do októbra 2016. Do etapovej hry sa zapojilo 12 územných organizácií.

 

1.etapa- Spoznávame sa – nadviazanie kontaktu s mestami, obcami, predstavenie činnosti

DO FÉNIX a zapojenie mladých ľudí do aktívnej participácie

2.etapa- Oslavujeme – usporiadanie zaujímavého podujatia pri príležitosti  25. narodenín DO FÉNIX

3.etapa – Výmena skúsenosti, zdieľanie názorov a Štruktúrovaný dialóg v zázračnej krajine Marvelous.

 

Najúspešnejší to dotiahli až do konca. Ponúkame Vám výstupy z ich práce a pozývame Vás nakuknúť do  Miest, kde žijú . O najlepšej územnej  organizácií   HLASUJTE  prostredníctvom  hlasovacieho dotazníka:

! ! ! Hlasovanie DOTAZNÍK Hlasovanie ! ! !

Odmena čaká aj na hlasujúcich. Vyžrebujeme 3 hlasujúcich! Každý môže odovzdať len jeden hlas. V prípade viacnásobneho hlasovania bude akceptované len prvé hlasovanie. 

Hlasovanie potrvá do 15.12. 2016

Poďakovanie  patrí všetkým, ktorí sa  zapojili do etapovej hry, spolupracovali na aktivitách, pomáhali a ukázali, že sú akční a aktívni v občianskej spoločnosti.

Špeciálne POĎAKOVANIE   patrí primátorom miest,  starostom obcí, poslancom, ktorí s nami spolupracovali a zapojili sa do aktivít.

 ĎAKUJEME :

 Starosta obce Beloveža Peter Mikula

Prednostka mesta Sládkovičovo Mgr. Katarína Štefunková

Primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing.  Jozef Grapa

Primátor mesta Snina  Ing. Štefan Milovčík

Primátor mesta Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec

Starosta obce Trnovec nad Váhom Ing. Július Rábek

Primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová

Starosta obce Košická Belá  Ing. Jozef Petkač

Starosta obce Nižná Sitnica Ing. Stanislav Rakár

Starosta obce Važec Ing. Milan Lištiak

Starosta Zemplínske Hámre JUDr. Rastislav Zaremba

Zástupca primátora mesta Handlová Dušan Klas

Primátorka mesta Humenne PhDr. Jana Vaľová

Primátor mesta Sobrance Ing. Pavol Džurina