2%Vážení priatelia! Chceli by ste podporiť činnosť detskej organizácie FÉNIX, o.z.? Ak áno, dovoľte, aby sme vás touto cestou požiadali o venovanie dvoch  percent z dane

Prečo práve detská organizácia FÉNIX,o.z.?
Našim zámerom je pomáhať deťom a najmä mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svojvoľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre napredovanie seba samých. Snažíme sa nielen pomôcť našim mladým členom pripraviť sa na svet, aký bude, ale aj vznietiť v nich záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení sveta, v akom by chceli žiť, a tiež pomôcť im získavať schopnosti a skúsenosti, ktoré na to budú potrebovať.

Všetkým priaznivcom ďakujeme za podporu.

AKO NA TO?

  1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    – 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať
  4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
  5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 02.05.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

Údaje organizácie:

Názov: DO FÉNIX Bratislava
Sídlo: Lužná 12, 851 04  Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 17310920 / 0036

PRÍLOHY:

-> VYHLÁSENIE – 2% pre FÉNIX

-> Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2016

 

Ak ste fyzická osoba (SZČO) alebo právnická osoba a chcete poukázať 1% – 3% kontaktujte Ústredie DO FÉNIX pre zaslanie predvyplnených tlačív na spravnecentrum@do-fenix.sk.