V roku 2016 nadviazala detská organizácia FÉNIX nové partnerstvo s organizáciou YFU Slovensko (Youth for Understanding), ktorá organizuje medzinárodné výmenné študijné pobyty pre mládež.

Vďaka spoločnému projektu, ktorý bol podporený aj vecnými cenami od spoločnosti TOPGAL, s.r.o., mali účastníci formou korešpondenčnej súťaže možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavých informácií o viacerých krajinách, kde sa výmenné študijné pobyty, organizované medzinárodnou sieťou organizácií YFU, realizujú.

Po májovom predstavení projektu a samotnej organizácie YFU, mohli súťažiaci od júna až do decembra 2016, prostredníctvom reálnych zážitkov absolventov výmenných študijných programov YFU, postupne spoznať nasledujúce krajiny:

  • Nový Zéland
  • Nórsko
  • Švédsko
  • Japonsko
  • Fínsko
  • Azerbajdžan
  • Francúzsko

Na súťažné otázky bolo možné odpovedať v dvoch kategóriách – do 10 rokov, resp. 10 a viac rokov.

Zo správnych odpovedí na súťažné otázky boli každý mesiac vylosovaní výhercovia, ktorí boli zverejnení na webovej stránke DO FÉNIX a odmenení vecnými cenami od YFU Slovensko a spoločnosti TOPGAL, s.r.o.

Touto korešpondenčnou súťažou sa nám podarilo prispieť k napĺňaniu našich dlhodobých cieľov v oblasti poskytovania relevantných informácií deťom a mladým ľuďom, užitočných pre rozvoj ich znalostí a osobností, ako aj prispieť k rozvoju ich zdravého sebavedomia.

Projekt bol vyhodnotený na záverečnom stretnutí so zástupkyňami organizácie YFU ako veľmi úspešný. Účastníci stretnutia sa zhodli na zmysluplnosti pokračovania spolupráce medzi oboma organizáciami vo forme výmeny informácií a vzájomnej podpore pri vybraných aktivitách, ako aj na príprave ďalšej časti spoločného projektu v budúcnosti.