Vyskilluj si finančnú gramotnosť!


Treťou časťou etapovej hry Vyskilluj sa, nás sprevádzal finančný sprostredkovateľ Dávid Bezák zo spoločnosti Umbrella group. Povedal nám čo znamená finančná gramotnosť, ako sa správa finančne gramotný človek a čo dokáže, alebo ako si spraviť rozpočet aby nás nič neprekvapilo.

Finančná gramotnosť znamená vedieť si všetko v živote spočítať, poznať hodnotu peňazí, to čo si za ne kúpime, ako peniaze fungujú a poznať finančný jazyk.  Nie je to zručnosť, ktorou by disponovali iba dospeláci, ľudia na manažérskych pozíciách. Finančná gramotnosť je základná zručnosť, ktorú by mal mať každý z nás, tak ako vieme čítať, počítať, rozprávať . Tento mesiac sa pozrieme bližšie na jazyk finančnej gramotnosti a spolu s Dávidom Bezákom si vytvoríme rozpočet.

VYSKILLUJ SA III. zadanie

Denník 2