Treťou časťou etapovej hry Vyskilluj sa, nás sprevádzal finančný sprostredkovateľ Dávid Bezák zo spoločnosti Umbrella group. Povedal nám čo znamená finančná gramotnosť, ako sa správa finančne gramotný človek a čo dokáže, alebo ako si spraviť rozpočet aby nás nič neprekvapilo.

Finančná gramotnosť znamená vedieť si všetko v živote spočítať, poznať hodnotu peňazí, to čo si za ne kúpime, ako peniaze fungujú a poznať finančný jazyk.  Nie je to zručnosť, ktorou by disponovali iba dospeláci, ľudia na manažérskych pozíciách. Finančná gramotnosť je základná zručnosť, ktorú by mal mať každý z nás, tak ako vieme čítať, počítať, rozprávať . Tento mesiac sa pozrieme bližšie na jazyk finančnej gramotnosti a spolu s Dávidom Bezákom si vytvoríme rozpočet.

VYSKILLUJ SA III. zadanie

Denník 2