Včera nás na ústredí navštívili Radek a Miroslav z Ukliďme svět, ukliďme Česko. Je to dobrovoľnícka upratovacia akcia, ktorá prebieha na území celej Českej republiky. Cieľom je upratať nelegálne čierne skládky a neporiadok. Akcia sa koná raz do roka.

 

 

Vo Fénixe sme dostali ponuku, aby sme sa stali partnermi nového plánovaného projektu, ktorý by nám na Slovensku pomohol s know-how, aby sme aj u nás mohli spustiť obdobnú akciu. Súčasťou projektu budú krajiny V4. O finančnú podporu požiadame Medzinárodný vyšehradský fond. Vďaka tomu by sme sa mohli spoločne vzdelávať a pomôcť v prvom ročníku na Slovensku aj materiálne (rukavice, vrecia a pod.). O priebehu Vás budeme ďalej informovať.

 

návšteva z Uklidme svět, Ukliďme Česko