Rovnaký nadpis článku ako minulý týždeň. Zmena je len v tom, že tento raz už nových mladých vedúcich máme. Sú už doma vo svojich základných organizáciách aj s oficiálnym osvedčením s celoštátnou platnosťou. 21 mladých Fénixákov „prešlo rukami“ skúsených lektorov a vzdelávalo sa v oblasti psychológie a pedagogiky, hier, prvej pomoci, BOZP atď. Okrem získavania nových vedomostí mali možnosť si ich priamo vyskúšať v praxi – počas workshopov, modelových situácií a pod.

Akreditované vzdelávanie Mladý vedúci má už dlhoročnú tradíciu. Jeho absolventi sa stávajú vedúcimi v domovských základných organizáciách, inštruktormi na táboroch a niekedy aj samotnými organizátormi podujatí. Tešíme sa, že záujem rastie a z detí v organizácií vyrastajú mladí zodpovední vedúci.