Už túto nedeľu sa v Starej Bystrici začína vzdelávanie Mladý vedúci. Je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Končí oficiálnym osvedčením platným na celom území SR. Skupina mladých Fénixákov sa počas 6 dní (6.-11.8.2017) bude učiť o práci s detským kolektívom.

Účastníci získajú teoretické vedomosti a budú mať aj možnosť si ich skúsiť v praxi. Témy, ktoré budú preberať sú napr. základy pedagogiky, BOZP a prvá pomoc, komunikácia a motivácia.

Cieľom vzdelávania je:
    • pripraviť frekventanta na prácu s deťmi a mládežou
    • ukázať frekventantovi aké konkrétne činnosti môže vykonávať pri práci s deťmi a mládežou, ako sa na ne pripraviť a kde ich môže nájsť
    • rozvíjať a overovať nové vzdelávacie programy pre dobrovoľníkov v rámci celoživotného vzdelávania, tým napĺňať stratégiu vlády v oblasti práce s mládežou
    • osvojenie a nácvik potrebných pedagogických a psychologických princípov, v duchu vyššie popísanej činnosti vedúceho základného kolektívu, ale tiež praktické osvojenie zásad bezpečnosti, zdravotníckych zásad a prvej pomoci
    • poskytuje možnosť rozvíjať konkrétnu činnosť v zmysle prípravy na jej budúce odovzdávanie deťom

 

 

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.