Dňa 13.9. sa pod záštitou mesta Šaľa uskutočnila konferencia s titulom “ AKO SA MÁME? A čo s tým?“, ktorá bola zameraná na navodenie spoločenského dialógu na tému drogy a mládež, ktorá sa stáva v tomto regióne čím viac akútnou. Za DO Fénix boli pozvaní Martina Barboríková a Jakub Popík ako súčasť panelu odborníkov z rôznych oblastí vedeckého života a neziskového sektora.

Jeden z najviac spomínaných bodov na tejto konferencii bola téma prevencie. Jon Sigfusson pri predstavovaní tzv. Islandského modelu, hovoril o postupných výsledkoch dlhodobej implementácie systematických zmien pri práci s mládežou, kde prioritou bolo štrukturované využívanie voľného času pre mládež. Vďaka spolupráci vedeckej obce, neziskových organizácií, municipalít a štátnej podpory sa Island za posledných 20 rokov vyšvihol na rebríčku užívania alkoholu a drog u 15-16 ročných z posledného miesta na prvé.

Po výstupe doktora Okruhlicu z Centra pre liečbu drogových závislostí, sme sa dozvedeli, ako veľmi je problematika drog u mládeže na Slovensku aktuálna a akým smerom sa za posledné roky uberá tento trend, ktorý poukázal na nepríjemné fakty. Ako sme sa ale neskôr dozvedeli z prezentácie prezidentky organizácie IOGT International, stále viac prehliadanou problematikou, či už u mladých alebo dospelých, je téma alkoholu a problémov s ním spojených.

Tieto výstupy mali spoločné jedno: zdôraznenie toho, že treba vynakladať stále viac snahy, spolupracovať a hlavne sa angažovať aby „si to neodniesli“ tí najzraniteľnejší – deti a mládež.

Jedno z osvedčených riešení spomínaných problémov bolo štrukturované trávenie času s mládežou ako forma prevencie pri užívaní drog. DO Fénix v rámci tejto konferencie prezentoval svoje aktivity, ktoré mali priniesť viac alternatív a možností trávenia voľného času pre mladých ľudí v tejto komunite a predísť tak rozširujúcemu sa trendu užívania drog medzi mladými.

Neskôr nasledovali panelové diskusie kde bol Jakub súčasťou panelu s názvom Bezpečnosť, kde spolu so zastupiteľmi mestskej a štátnej polície diskutoval so stredoškolákmi o nebezpečenstvách, ktoré ich môžu pri strete s drogami stretnúť. Medzitým sa nám v rámci neformálnych stretnutí podarilo „naverbovať“ potencionálnych záujemcov o spoluprácu, ktorí sa budú postupne snažiť rozšíriť Základné Organizácie aj do týchto končín.

Celkovo konferencia dopadla nad očakávania, či už účasťou, rôznorodosti oslovených skupín, nových poznatkov ale hlavne, viditeľnou zapálením pre túto vec zo strany mesta Šaľa a jeho obyvateľov všetkých vekových kategórii.