I ACT (v preklade JA KONÁM) je projekt organizácie IFM-SEI, ktorej je Fénix členom už nejaký ten rok. Cieľom projektu je prevencia sexuálneho násilia využitím prístupu ACTIVE BYSTANDER (aktívneho pozorovateľa). Byť aktívnym pozorovateľom znamená prevzatie zodpovednosti a voľba konať, keď vidíme, že sa sexuálne násilie deje alebo by k nemu mohlo dôjsť. Možno sa zdá, že konanie jednotlivca nič nezmení, ale všetci spolu máme väčšiu šancu.

 

Čo je sexuálne násilie? Akýkoľvek čin, sexuálny alebo nie, fyzický alebo psychologický, zameraný na sexualitu jedinca, rodovú identitu a jej vyjadrenie.  Čin proti osobe bez jej zvolenia – vykonaný, pokus, vyhrážanie sa.

 

25. novembra 2017 je medzinárodným dňom odstránenia násilia na ženách. Zároveň je to tzv. akčný deň projektu I ACT. Každý kto chce, sa zapojí do aktivít projektu a prispeje svojím kúskom. Aktivitu môžete, samozrejme, urobiť aj o deň skôr/neskôr. Nemusí to byť nič veľké, stačí ak si vyberiete a urobíte aj jednu aktivitu z PRÍRUČKY. Tá je v angličtine. Dve aktivity nájdete pod článkom preložené.

Ak máte svoj vlastný nápad, neváhajte a realizujte ho. Môže to byť aktivita, workshop, podujatie…

 

Dajte nám vedieť o aktivitách, ktoré ste zrealizovali. Vyplňte tento Word dokument a pošlite nám ho na spravnecentrum@do-fenix.sk

I ACT_info o aktivitách

Pošleme ho do IFM-SEI a vašu aktivitu pridajú na mapu I ACT, kde nájdete všetky činy, ktoré prispeli k myšlienke projektu.

Ďalšie informácie o projekte sú dostupné na http://ifm-sei.org/en/projects/i-act/.

Zapojte sa a pomôžte zabrániť sexuálnemu násiliu vo svete!

 

2 PRÍKLADY AKTIVÍT:

SPOZNAJ SVOJE TELO, SPOZNAJ SVOJE PRÁVA

Ciele:

 • vytvoriť medzi účastníkmi porozumenie ich vlastného tela
 • rozvíjať  vedomosti práv a účastníkom vysvetliť, že majú právo na svoje telo

Materiál:

 • papier, flipchartový papier
 • fixky, ceruzky, voskovky…

Krok po kroku:

 1. Dajte každému dieťaťu kus papiera ich vlastnej veľkosti (spojte niekoľko) a poproste ich, aby si na papier ľahli. Vedúci alebo iný účastník nakreslí jeho obrys.
 2. Nechajte deti, aby si vyzdobili obrys tela ako len chcú.
 3. Po dokončení dekorácie prejdite postupne v kruhu všetky kresby a každé dieťa v krátkosti predstaví to svoje.
 4. Opýtajte sa detí, ktorá časť tela sa im páči najviac.

Diskusia:

 • Kto môže vyberať akú ozdobu s vyberieš na svoj papier (svoje telo)?
 • Prečo vyzerajú všetky vaše papiere inak alebo rovnako?
 • Prečo ste ozdobili papiere práve takto? Hovorí to o vás niečo?

 

NIE ZNAMENÁ NIE

Ciele:

 • definovať pre účastníkov ich vlastné hranice a osobný priestor, spoznávanie hraníc iných
 • naučiť sa rozpoznať sexuálne obťažovanie
 • precvičovať ako povedať nie a pochopiť, že nie znamená nie
 • povzbudiť účastníkov stať sa aktívnymi pozorovateľmi

Materiál:

 • páska, krieda alebo šnúra

Krok po kroku:

 1. Požiadajte skupinu, aby sa postavila do dvoch radov stojacich tvárou k sebe (každý má niekoho oproti sebe)
 2. Jedna skupina začne kráčať k tej v druhom rade. Každý jednotlivec v druhej rade povie STOP, keď si myslí, že už je kráčajúca osoba dostatočne blízko alebo sa už necíti komfortne. Zdôraznite, že to NIE JE SÚŤAŽ.  Každý rozhoduje sám za seba ako blízko k sebe nechá druhú osobu prísť.
 3. Keď už všetci povedali stop, požiadajte účastníkov, aby zostali na mieste a poobzerali sa okolo seba, kde stoja ostatní.
 4. Opakujte aktivitu, tento raz bude kráčať druhý rad.
 5. Požiadajte všetkých, aby si našli v miestnosti priestor a vytvorili si pomocou pásky/šnúry svoj osobný priestor.

Diskusia:

 • Prečo majú ľudia rôzny osobný priestor?
 • Je tvoj osobný priestor iný ako druhých?
 • Čo nechceš, aby robili ostatní v spojení s tvojím telom (pr. bozky, objatia, potľapkanie po pleci)?
 • Všimneš si, keď sa niekto necíti komfortne? Ako?
 • Musí byť nie vždy vyjadrené len slovne?
 • Čo môžeme urobiť, aby ostatní rešpektovali náš osobný priestor?

Požiadajte všetkých, aby prišli do kruhu a povedali NIE osobe stojacej vedľa nich, slovne alebo použitím reči tela, bez použitia slovíčka NIE. Toto cvičenie slúži na ukážku ako rôzne možno vyjadriť nesúhlas.

Vysvetlite si, že sexuálne násilie je vždy definované obeťou, nie tým, kto obťažuje alebo iným kto si myslí, že vie lepšie situáciu posúdiť. Ukážte na potrebu byť si vedomý hranicami iných ľudí a ich rešpektovania. Táto metóda je vhodná skôr pre skupiny, ktoré sa poznajú a nebudú sa pri nej cítiť nepríjemne.