Fénixácký dobrovoľník roka je u nás už dlhoročnou tradíciou. Dobrovoľníci sú srdcom a dušou nášho združenia.

Ďakujeme všetkým, ktorí nominovali ocenených, zúčastnili sa, alebo inak prispeli  k realizácii tohto krásneho a emotívneho podujatia. Všetkým oceneným úprimne gratulujeme a tešíme sa o rok!

 

 

 

 

 

 

 

Tento rok boli ocenení:

 • ZLATÉ PIERKO: Udeľuje sa členom DO FÉNIX mladším ako 18 rokov. Priznáva sa za prejavenú dlhodobú aktivitu, prácu v záujmovom útvare či základnej organizácii

Zuzana Rajčanová ZO Košice

Jana Comová ZO Klenová

 

 • KRIŠTÁĽOVÉ PIERKO: Udeľuje sa členom DO FENIX mladším ako 26 rokov. Priznáva sa za prejavenú dlhodobú aktivitu, prácu v záujmovom útvare či základnej organizácii.

Jozef Kandúr ZO Humenné

Samuel Krajník ZO Humenné

 

 • SPRÁVNA CESTA: Ocenenie sa udeľuje základným kolektívom FÉNIX za systematickú, dlhodobú a aktívnu činnosť. Na správnej ceste je ten základný kolektív, ktorý pravidelne a systematicky pracuje, má dobré nápady a jeho prácu si všimli aj ostatní.

ZK Divadelný ZO Dubnica nad Váhom

 

 • SKVELÝ NÁPAD: Udeľuje sa ZO za najlepší zrealizovaný nápad, ktorý je prínosom pre DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu.

Mrázik na onkológii: návšteva onkologických pacientov ZO Vranov nad Topľou

 

Čestné uznanie za najväčší počet podujatí v roku 2016 získala Základná organizácia Poloniny.

 

 • NAJLEPŠIA ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA: Udeľuje sa za aktívnu činnosť počas roka. Člení sa na 3 stupne:
  bronzový stupeň
  strieborný stupeň
  zlatý stupeň

ZO Dubnica nad Váhom BRONZ

ZO Handlová STRIEBRO

ZO Snina ZLATO

 

 • ZLATÉ KRÍDLO: Udeľuje sa členom DO FÉNIX starším ako 26 rokov. Priznáva sa za zásluhy – za prácu a významnú pomoc pri rozvoji DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu na základe návrhu základnej organizácie.

Miroslav Ronďoš ZO Bardejov
Marcela Brisučiaková ZO Krásno nad Kysucou
Eva Zelková ZO Dubnica nad Váhom
Martina Briestenská ZO Stará Turá
Edita Kanianská ZO Handlová
Zuzana Galovičová ZO Nová Dubnica

k oceneniu získali aj titul FeDoR 2017:

Eva Klincková ZO Trnovec nad Váhom

Milan Lukáč ZO Stará Turá

 

 • PIERKO POMOCI: Udeľuje sa kolektívom, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju DO FÉNIX a nie sú členmi DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu.

Pierko pomoci získali v roku 2017:

Občianske združenie Štvorlístok deťom

Regionálna televízia Prievidza s.r.o.

Oddelenie Kultúry a športu Mestského úradu Nová Dubnica

 

 • VEĽKÉ SRDCE: Udeľuje sa nečlenom DO FÉNIX za pochopenie, podporu a pomoc DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu

Mária Šrobová majiteľka penziónu Timea v obci Zuberec

Stanislav Obický generálny konzul Ukrajiny na Slovensku

 Marek Džalaj riaditeľ spoločnosti Topgal Slovensko, s.r.o.

 

 • ABSOLÚTNY FÉNIXÁCKY DOBROVOĽNÍK ROKA

Peter Ištoňa ZO Stará Turá

Fotografie nájdete v albume na Facebooku.