Táto kompetencia v skratke znamená počítanie, príprava rozpočtov, kontrola a plánovanie výdajov, riešenieproblémov, logické a kritické myslenie, hľadanie dát, analýza potrieb, prezentovanie faktov podľa modelov a grafov, a byť citlivý k prostrediu (Youthpass Guide, str. 58).

Tento raz tu máme 5 úloh. Po splnení nezabudnite na reflexiu a spoločnú diskusiu.

   

I. Kasička

Na začiatok si vezmite všetky mince, ktoré na Slovensku máme (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 1€, 2€). Poobzerajte a ohmatajte si ich, pomenujte ich a uložte do poradia od najmenšej hodnoty po najväčšiu. Prekreslite ich na papier a vystrihnite. Snažte sa, aby boli veľkosťou a farbou čo najpodobnejšie skutočným minciam. Touto aktivitou sa oboznámite s mincami, budete ich lepšie vedieť rozoznávať. Pozhovárajte sa o hodnote mincí. Čo si reálne v obchode môžete za danú hodnotu kúpiť? Na túto diskusiu si môžete na pomoc vziať napr. leták zo supermarketu. Ak chcete môžete rovnako pokračovať aj s bankovkami. Lepšie bude ak si ich vytlačíte a nebudete používať skutočné.

S peniazmi sa spája aj téma šetrenia. Keďže postupne začínate rozumieť skutočnej hodnote peňazí, je dôležité, aby ste sa učili aj šetriť. Zamyslite sa na chvíľu nad tým, čo by ste si želali a chceli si v dohľadnej dobe kúpiť. Samozrejme, musí to byť realistické, nie nové auto a pod. Jedným zo spôsobov ako si šetriť je vkladanie mincí do kasičky. Vyrobte si každý jednu. Jednoduchý spôsob výroby je napr. z toaletnej rolky. Využite tento námet počas tvorivej chvíle. Keď budete mať kasičky hotové, zdôverte sa ostatným na čo si budete šetriť a aký plán šetrenia ste vymysleli. Budete si odkladať z vreckového alebo sa pokúsite si privyrobiť? Koľko stojí vec, ktorú si chcete kúpiť a koľko vám asi bude trvať kým si na ňu našetríte? Váš plán šetrenia si napíšte/nakreslite. Spíšte zoznam dátumov, keď si každý z vás na vybranú vec našetrí a vráťte sa k nim. Napr. Šimon napíše, že dostatok peňazí bude mať našetrených na konci septembra. Na konci septembra sa teda so Šimonom porozprávate ako sa mu darilo šetriť, či má sumu, ktorú plánoval. Ak nie, prečo? Ak áno, nech vám porozpráva ako sa mu to podarilo.

Verte, že vec na ktorú si sami našetríte si budete vážiť ešte viac. Touto aktivitou sa oboznámite so skutočnou hodnotou peňazí (v tomto prípade mincí) a okúsite prípravu plánu šetrenia na konkrétnu vec. Zlepšíte svoje matematické schopnosti a prípravou kasičky aj tvorivosť.

 

   II. Tieň

Každého z nás sprevádza tieň. Pozorujte tiene okolo vás. Majú všetky objekty tieň? Je stále rovnaký? Zrejme zistíte, že nie je. Mení sa počas dňa. Dohodnite sa na aspoň 3 časoch počas dňa, kedy sa stretnete a svoje tiene odmeriate. Optimálne ráno, okolo obeda a neskoro poobede. Na aktivitu budete potrebovať kriedu alebo niečo čím budete môcť kresliť/maľovať na zem. Môžete pracovať vo dvojici alebo v skupine. Vopred si označte miesto, kde sa jeden z vás počas všetkých 3 stretnutí postaví. Jeden teda stojí a druhý jeho tieň obkresluje. Toto spravte každé stretnutie. Je tieň z rána iný ako ten z obeda alebo z poobedia? Kedy je najväčší? Kedy najmenší? Prečo sa tieň počas dňa  mení? Skúste zistiť správnu odpoveď na tieto otázky. Aktivitou rozvíjate vaše pozorovacie schopnostiporovnávanie.

 

   III. Kalendár počasia

Sledujete počasie? Viete aké bolo počasie minulú stredu? Zaveďte si spoločný kalendár počasia. Môžete použiť nami pripravený vzor kalendára, ktorý si len vytlačíte. Najprv dopíšte deň v týždni a potom dokreslite dnešné počasie. Dohodnite si čas kedy ho nakreslíte, aby bol vždy rovnaký, alebo aspoň približný. Symboly používajte rovnaké ako v akejkoľvek dostupnej predpovedi počasia (slnečno, zamračené, prehánky a pod.). Ak máte možnosť, zisťujte aj teplotu. Rozdeľte si túto úlohu medzi sebou, aby ste sa zapojili všetci. Po nakreslení sa chvíľu porozprávajte o počasí. Ak chcete môžete si dopísať aj meniny a narodeniny, aby ste tak na nikoho sviatok nezabudli. Touto zdanlivo veľmi jednoduchou úlohou si precvičíte dni v týždni, mesiace, ročné obdobia. Zároveň však jednoducho získate prehľad o počasí v danom mesiaci, zmeny počas roka, a ak sa Vám podarí túto aktivitu udržať, aj rozdiely medzi jednotlivými rokmi. Papiere s mesiacmi si odkladajte a vždy na konci mesiaca sa k vráťte aj k predošlému mesiacu. Porovnajte ich – počet daždivých dní, teploty a pod. Zistili ste nejakú zaujímavosť? Aktivita rozvíja pozorovacie schopnosti, porovnávanie, zber a interpretáciu dát, grafické znázornenie.

 

IV. Budget

Ďalšie cudzie slovo. V súčasnosti ho však už môžete počuť takmer všade. Rozpočet sa skladá z 2 zložiek – príjmov a výdajov, teda toho čo dostanem alebo zarobím a čo miniem. Máte predstavu o svojom vlastnom rozpočte? Keďže ešte nezarábate, zameriame sa na výdaje. Viete koľko výdajov máte počas jedného dňa? Vytvorte skupiny v ktorých budete ďalej pracovať. Zoberte si papier a farbičky. Najprv v skupinách diskutujte o vašich denných výdajoch. Za čo všetko ste dnes, resp. vaši rodičia, zaplatili. Nezabudnite aj na tie vopred predplatené ako je napr. obed v jedálni. Ak viete, dopíšte aj sumy. Ak nie, skúste ich s ostatnými v skupine aspoň odhadnúť. Nakoniec ich sčítajte. Potom si každý vezmite papier a nakreslite veľký kruh. Kruh rozdeľte na toľko častí, koľko rôznych výdajov máte (jedlo, oblečenie, kredit). Tie do nich vpíšte/vkreslite. Potom si všetci svoje kresby navzájom prezentujte a diskutujte. Objavili sa medzi výdajmi aj také, ktoré vás prekvapili? Také s ktorými ste nerátali, napr. mesačník na autobus alebo kredit na volania?

Je dôležité, aby človek mal prehľad o svojich výdajoch. Ešte viac, keď už mám financie na starosti sám. Treba si uvedomiť, že medzi denné výdaje nepatrí len to za čo v ten deň zaplatíme v hotovosti alebo kartou, ale aj to čo treba platiť počas mesiaca (mobil, obedy, mesačník, elektrina a pod.). Ak niekedy v budúcnosti budete plánovať svoj rozpočet, nezabudnite, že čo to treba aj ušetriť na nečakané udalosti. To môže byť exkurzia zo školy, ale aj pokazená kalkulačka.

 

   V. Tangramy

Viete čo je tangram? Je to hlavolam pochádzajúci z Číny. Skladá sa zo 7 častí: 5 trojuholníkov, štvorca a rovnobežníka. Tangramy rozvíjajú logické a kreatívne myslenie. Pomocou nich preskúmate matematické koncepty ako napr. geometrické tvary, symetria. Podporujú aj schopnosť riešiť problémy a podnecujú k hľadaniu riešení, keďže k vyriešeniu nie je len jeden správny spôsob. Pôvodne bolo cieľom hry z jednotlivých časti zložiť štvorec. Pri skladaní platí, že musia byť použité všetky časti a nesmú sa navzájom prekrývať. Postupne sa začali z tangramov skladať aj iné tvary – postavy, zvieratá atď. Vašou úlohou je si podľa predlohy vytvoriť tangram. Dekorácia častí je na vás. Potom začnite skladať od najjednoduchšieho po náročnejšie (predlohy nájdete na internete):

  1. Máte presnú predlohu, kde jasne vidno, ktorá časť patrí kam
  2. Máte len siluetu výsledného obrázku, nevidíte ako sú časti rozložené
  3. Sami vymýšľate nové návrhy

Keď už si nacvičíte skladanie tangramov, zahrajte si súťaž o najkreatívnejší obrázok z tangramov. Nesmie byť zložený na základe predlohy a mal by ho každý vymyslieť sám. Pošlite nám fotky vašich návrhov. Tangramy sú pomerne rýchla aktivita, ktorú neskôr môžete využiť aj na niektorej z fénixáckych akcií.

Prajeme veľa zábavy pri aktivitách a nezabudnite nám poslať výstupy :).