Tento rok sme dostali opäť možnosť zapojiť sa do Štruktúrovaného dialógu, už VI. cyklu. Fénixáci sa postupne prihlasujú na offline konzultácie.

Cieľom Štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti.

Štruktúrovaný dialóg je teda nástroj, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory. Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

  • je to spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní.
  • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali a výstupy z týchto diskusií boli zohľadnené pri tvorbe politiky. Aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • prostriedok politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie   (strukturovanydialog.sk)

Štruktúrovaný dialóg prebieha na národnej i európskej úrovni. Získané dáta sa dostanú až k Európskej komisii. Tá z názorov mladých vytvorí závery a odporúčania pre členské štáty EÚ. Štruktúrovaným dialógom sa teda názory a hlas mladých premietnú do politiky.

Ak ste sa neprihlásili na offline konzultácie, no chceli by ste vyjadriť svoj názor, môžete dotazník vyplniť na tomto odkaze http://strukturovanydialog.sk/dotaznik/