Štvrtou kľúčovou kompetenciou je DIGITÁLNA. V súčasnosti využívame informačné technológie vo svojom pracovnom (školskom) čase i počas voľna. Podávame, spracovávame, ukladáme a analyzujeme informácie, zdieľame ich pomocou internetu prostredníctvom mobilov, digitálnych kamier atď. Okrem toho zahŕňa digitálna kompetencia aj sebaisté a kritické používanie informačno komunikačných technológií (IKT) na prácu, zábavu a komunikáciu.

 

Tento mesiac bude na splnenie aktivít kvôli sviatkom, prázdninám a dovolenkám o niečo menej času. Aj úloh je však menej. Čakajú vás  úlohy, ľahšie i náročnejšie. Nezabudnite na spoločnú reflexiu. Tešíme sa na fotografie :).

 

 1. Symboly

Na klávesniciach počítačov, telefónov a iných digitálnych zariadeniach sú aj znaky, ktoré vám zatiaľ nič nehovoria. Touto aktivitou sa s nimi zoznámite. Vo svojom voľnom čase sa porozhliadnite okolo seba a nájdite symboly z digitálnych zariadení, ktorým buď nerozumiete alebo si nie ste celkom istí ich názvom. Každý symbol spoločne napíšte/nakreslite a vysvetlite význam. Touto aktivitou rozvíjate svoje znalosti o digitálnych zariadeniach. Porozumenie symbolom vám zjednoduší prácu s nimi v budúcnosti.

Príklady symbolov &, @, #, *,  ON, OFF, Esc, space (medzerník), delete, <3

 

 1. Bezpečnosť na internete

Súčasťou digitálnej kompetencie je aj bezpečnosť týkajúca sa internetu. Táto aktivita vám napovie čo robiť a čo nerobiť, keď ste online. V miestnosti, kde ste dajte na jednu stranu veľkým papierom napísané ÁNO a na druhú NIE (alebo usmiateho a zamračeného smajlíka). K tejto aktivite požiadajte vedúceho, aby vám čítal nasledovné vety a vy sa postavte do stredu medzi ÁNO a NIE. Po prečítaní prvej vety si premyslite či s výrokom súhlasíte alebo nie a na základe toho sa postavte k danej strane, teda ak súhlasíte posuniete sa do časti miestnosti, kde je nalepené ÁNO. Keď sa všetci rozmiestnia, venujte chvíľu diskusii o tom, prečo ste sa rozhodli pre ÁNO alebo prečo pre NIE.

Niekoľko príkladov:

 1. Napíšem svoju adresu, ak si ju niekto na internete vypýta.
 2. Všetko čo si na internete prečítam je pravda.
 3. Môžem hrať online hry.
 4. Cez internet môžem iných ľudí urážať.
 5. Keď dám fotku na internet, nikto okrem mňa ju nemôže použiť, zdieľať a pod.
 6. Heslo, ktoré používam by malo byť silné (nie ľahko uhádnuteľné) a nemal by som ho nikomu hovoriť.
 7. Keď ma niekto cez internet uráža/ubližuje mi, nechám si to pre seba.
 8. Niekto cudzí mi navrhne cez internet osobné stretnutie. Pôjdem.
 9. Porozprávam sa s rodičmi, aby sme si určili pravidlá používania internetu.
 10. Keď nájdem niečo zaujímavé, stiahnem to do počítača/mobilu.
 11. Dnes som odfotili kamaráta ako spadol do mláky, dám to večer na internet.
 12. Rodičia nie sú doma, hneď to všetkým napíšem.
 13. Poviem neznámemu človeku, že môj pes sa volá Rex.
 14. Odpíšem spolužiakovi na otázku aké máme domáce úlohy.

 

 1. Skicár

Zrejme všetci poznáte počítačový program skicár. Je to veľmi jednoduchý program na kreslenie. Jednoduchosť je však jeho výhodou. Práve v tomto programe môžete spoznávať čo ktoré tlačidlo  znamená, ako sa mení hrúbka čiar či farba nakresleného objektu. Naučíte sa v ňom základy grafických softvérov. Okrem toho zdokonalíte svoju prácu s počítačom – ovládanie myšky, ukladanie dokumentu, používanie pásu s nástrojmi.  Samotným maľovaním rozvíjate kreatívne myslenie. Ak vôbec netušíte ako sa Skicár používa skúste návody na Youtube (napr. https://www.youtube.com/watch?v=GqKACY6Hq6w). Najprv začnite len veľmi jednoduchými kresbami – dom, strom, kvet. Postupne prejdite na zložitejšie objekty. Po precvičovaní sa môžete pustiť do hlavnej časti úlohy. Tou je nakresliť obrázok, ktorý pre vás vystihuje FÉNIX. Môže to byť nejaká situácia, človek, vec, pocity… Obrázky nám potom pošlite a my z nich vytvoríme na ústredí pohľadnice. Z pohľadníc vytvoríme sady, ktoré použijeme aj ďalej. Pošleme ich našim sponzorom a podporovateľom, no aj vám naspäť na základnú organizáciu, aby ste ich mohli použiť. Tlač aj obal zaobstaráme už my, vy nám zašlite len obrázok.

 1. Fotopríbeh

Fotopríbeh je rozprávanie pomocou obrazov – fotografií. Príbeh formou komiksu, vytvorený z po sebe nasledujúcich fotografií, ktoré na seba nadväzujú. Úlohu plňte v niekoľkých skupinách. Každá skupina bude potrebovať jeden fotoaparát, stačí na mobile. Vyberte si jednu z nasledujúcich tém:

 • „Cítim sa ako Superman/Superwoman.“
 • „Ešte 5 minút, prosím.“
 • „Najradšej mám modrú.“
 • „Smeti patria do koša.“
 • „Pozývam vás na večeru.“
 • „Nechaj tak, ja ti pomôžem“

Ak sa vám ani jedna nepozdáva, môžete si vymyslieť vlastnú. Po tom čo si vyberiete, v skupinách spravíte na danú tému fotopríbeh. Mal by pozostávať z minimálne 5 a maximálne 15 fotografií. Z fotografií musí byť príbeh jasný bez slov a ďalšieho vysvetľovania. V skratke, keď sa niekto na sled fotografií pozrie, pochopí čo ste nimi chceli povedať. Do tvorby zapojte každého zo skupiny. Čas na fotenie si vopred určite a dodržte ho. Potom niekto z vás (alebo vedúci) fotografie uloží do počítača a nasleduje prezentácia jednotlivých fotopríbehov. Potom čo je fotopríbeh prezentovaný, povie skupina, ktorá ho vytvorila v krátkosti o priebehu aktivity. Ako sa im spolupracovalo v tíme (Kto fotil? Kto mal akú úlohu počas aktivity? Bol niekto „šéf“? Bolo ťažké sa dohodnúť? Stalo sa niečo zaujímavé/zábavné? Páčila sa vám aktivita?).

Táto aktivita podporuje spoluprácu v skupinekreatívne myslenie. Máte možnosť vidieť svoj nápad v akcii. Z digitálnych zručností sa rozvíja najmä zvládanie práce s digitálnym zariadením (fotoaparát, telefón, PC)  a jeho možnosťami. Jednoduchou úlohou pri fotografovaní objavíte dôležitosť osvetlenia, uhlu či kontrastu.  Rozvíjate schopnosť využívať rôzne zariadenia na dokumentáciu či splnenie zadanej úlohy.