Dnešok v kalendári TEEN HEALTH WEEK patrí téme Sexuálneho rozvoja a zdravia.

Mali s vami rodičia debatu o včeličkách a motýlikoch? Hovorili vám v škôlke o bocianoch? Dostali ste niekedy dostačujúcu odpoveď na otázku „čo je to láska“?

Sexuálny rozvoj mládeže so sebou prináša mnohé otázky. Telo sa mení, hormóny prúdia a všade sa deje niečo nové. Tí šťastnejší z nás mali možnosť porozprávať sa so starším dôverníkom o týchto témach, no stále je veľa takých, ktorí toto šťastie nemali. Pre zdravý sexuálny rozvoj je však nutné si touto fázou prejsť bez ohľadu na to, aké odpudivé nám je rozprávať sa o niektorých témach.

Výskumy dokazujú, že mladí, ktorí mali dostatočne vysvetlené pojmy sexuálneho dospievania, či už v rámci sexuálnej alebo etickej výchovy, mali sklony začať žiť aktívnym sexuálnym životom oveľa neskôr ako tí, ktorí sa dozvedali o týchto témach mimo štruktúrovaného rozhovoru. Aj keď ľudia v období začínajúcej puberty majú problém hovoriť otvorene o otázkach sexuálneho rozvoja, je to presne na nás, starších, aby sme boli nápomocní mladistvým v tejto hektickej dobe emočných neistôt a telesných zmien.

Sexuálna výchova je výchova ako každá iná – je na vychovávateľovi, ako sa postaví k výchove poslucháča. Ak však vychovávateľ nie je po ruke, mladí začnú hľadať odpovede na ich otázky v alternatívnych zdrojoch. Tieto alternatívne zdroje vytvárajú v mladých mylné predstavy o tom, ako vyzerá zdravý sexuálny život v dospelosti, čo môže mať dlhotrvajúce následky, keď mladiství začnú aktívne žiť.

Do debát o sexuálnom rozvoji nepatria iba opisy telesných častí a hormonálnych zmien. Sexuálny rozvoj zahŕňa témy emočnej vyspelosti, medziľudského rešpektu, vzťahov, zdravotnej spôsobilosti a schopnosti byť zodpovedný za svoje konanie. Keď sa mladistvému dostane dostatok informácií o týchto témach, je pravdepodobné, že bude mať predpoklady viesť plnohodnotný zdravý sexuálny život. V prípade, že týchto informácií nemá dostatok, je pravdepodobný pravý opak.

Pre mladých je ťažké rozprávať sa otvorene o tejto téme so staršími, no je oveľa ťažšie znášať následky toho, že s mladými túto tému nikto neprebral. Deň TEEN HEALTH WEEK o sexuálnom rozvoji je dňom pre diskusiu. Sex nie je Voldemort, o ktorom každý vie ale nikto o ňom nehovorí. Sex je test OWL (ordinary wizarding level – bežná čarodejnícka úroveň) a bez príprav je a všetkých informácií tieto bežnéskúšky iba ťažko zložíme.