V najbližších mesiacoch nás čaká oslava, a nie hocijaká. Oslavovať budú všetci strážcovia pokladov/kultúrneho dedičstva. Pri tejto príležitosti sa budú konať rôzne aktivity a podujatia po celej Európe. Na Slovensku máme veľa pokladov minulých, súčasných aj budúcich, a tak je potrebných veľa strážcov, ktorí chcú  poznať svoje korene, záleží im na tom, kde žijú a chcú objavovať aj nové poklady, ktoré by sa mali zachovať pre ďalšie generácie.

Nebojte sa. Nie je potrebné vrátiť sa do minulosti, zahodiť mobil a žiť život našich predkov na to, aby sme si strážili a chránili to, čo okolo seba máme.  Máme okolo seba veľa vecí a pokladov, na ktoré môžeme byť hrdí, ktoré máme možnosť objavovať a spoznávať.

Kultúrne dedičstvo zbližuje ľudí a prispieva k súdržnejšej spoločnosti. Európsky rok vo FÉNIXE  bude zameraný na deti a mladých ľudí, ktorí sa stanú strážcami nášho dedičstva pre budúce generácie. Rok 2018 sa bude niesť v znamení hesla „Naše dedičstvo: spájanie minulosti s budúcnosťou.“

Pridajte sa a spolu s nami sa staňte strážcami pokladov. Počas najbližších mesiacov budeme objavovať dedičstvo Fénixákov, spoznávať kultúru a krásne miesta v našom okolí a budeme hľadať aj budúce kultúrne dedičstvá. Pridáme sa k Európskemu roku kultúrneho dedičstva. V roku 2018 sa bude v celej Európe oslavovať naše rozmanité kultúrne dedičstvo, a to na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie o európskej histórii a hodnotách, a posilniť pocit európskej identity.

Prihlásiť sa môžete do 23. apríla. Tu nájdete propozície a prihlášku:

prihláška_ etapová hra

Propozície_ etapová hra

V mesiaci apríl si pripomíname medzinárodný deň kultúrneho dedičstva, medzinárodný deň tanca, deň solidarity a spolupráce medzi generáciami. V apríli sa stretnite  s Vašimi príbuznými, priateľmi, staršími Fénixákmi, zapojte čo najviac generácii zo svojho okolia.

Jednou z foriem ako zachovávať a šíriť kultúru, tradície, spomienky  a  spájať minulosť  so súčasnosťou a budúcnosťou sú príbehy. Kultúra vytára príbehy a dedičstvo.  Príbehy našich  rodičov, starých rodičov, kamarátov a samozrejme aj tie naše, ktoré zažívame dnes,  napríklad aj z „rodiny“ Fénixákov.  Sú okolo nás ľudia, ktorí žili  inak, inak sa obliekali, inak trávili svoj voľný čas, inak cestovali a aj FÉNIX bolo iný.  Fénix práve dnes, 5.4.2018, oslavuje 27 rokov a napísal už nejeden príbeh hodný kultúrneho dedičstva. Je to nespočítateľné množstvo  hier, spoznaných kultúrnych pamiatok, prejdených kilometrov, zažitých tradícii a takto by sme mohli pokračovať až by sa truhlica s pokladom ani nezatvorila, taká by bola plná. Dnes sa žije inak, máme iné možnosti a príležitosti a tiež využívame množstvo moderných technológii. Je čas tieto príbehy spojiť.  Vytvoriť spoločné dedičstvo/poklad, spoznať príbehy, ktoré boli pred tým a ukázať čo je dnes. Je tu priestor pre spoločný medzigeneračný rozhovor a spoločné príbehy.

A tak sme pre Vás pripravili zaujímavé Úlohy na Apríl.