V jednoduchosti – premeniť myšlienku na akciu, byť kreatívny a inovatívny, nebáť sa riskovať plánovať a riadiť projekty, pracovať s rôznym kontextom, vedieť využiť ponúkané možnosti pre svoj vlastný rozvoj a byť si vedomý etických hodnôt. (Youthpass Guide, str. 63)

V poradí siedma, predposledná, kompetencia je iniciatívnosť a podnikavosť. Kompetencia, ktorá zrejme nechýba ani jednému Fénixákovi. Dôležité je však ju neustále rozvíjať. Ako podnet vám ponúkame nasledujúcich 5 úloh. Veríme, že si s nimi poradíte. Tešíme sa na fotografie a príbehy z plnenia. Veľa šťastia!

 

 1. Tabuľa nápadov

Ľudia majú rôzne nápady. Niekedy k zrealizovaniu chýba len ďalší človek alebo partia. Vytvorte tabuľu nápadov. Tabuľa môže byť nástenka alebo aj na stene prilepený flipchartový papier. K tabuli položte post-it nalepovacie štítky a fixku. Každý kto má nejaký nápad a chce alebo potrebuje pomoc tam v skratke nápad popíše (stačí aj heslovite) a dopíše svoje meno, aby ho potenciálny záujemca vedel nájsť (pr. chcem zorganizovať futbalový zápas, Peter Malý). Keď má niekto záujem pomôcť alebo sa zúčastniť, nájde „pôvodcu“ a môžu realizovať nápad spolu.

Takto sa vytvorí priestor na realizáciu nápadov, vytvoria sa nové priateľstvá aktivity. Svoj nápad premeníte na skutočnosť a naučíte sa spolupracovať. Aktivitami sa môžete vzájomne vzdelávať a získavať nové skúsenosti.

 1. Fundraising

Viete čo znamená slovo fundraising (čítaj fandrejzing)? Je to získavanie finančných prostriedkov. Fundrasing je typický pre neziskové organizácie, no využíva sa aj v iných organizáciách. Financie sa získavajú od jednotlivcov, firiem, štátnych orgánov a pod. Môžete ich požiadať o finančný príspevok, získať grant alebo môžete nejaký tovar predávať či zorganizovať akciu, ktorou dostatočné peniaze vyzbierate. Popremýšľajte všetci spoločne čo by ste vo Fénixe, vašej základnej organizácii, potrebovali. Môže to byť konkrétna vec, ktorá vám pomôže v činnosti alebo aj peniaze na podujatie. Dajte si nejaký čas a určte si cieľ. Vyrátajte koľko peňazí budete potrebovať. Keď túto časť máte hotovú, treba vymyslieť ako peniaze získať.

Je dôležité premyslieť si čo viete ponúknuť. Viete tancovať a spievať? Usporiadajte koncert. Radi pečiete koláčiky alebo niečo vyrábate? Urobte malý trh, kde pozvete občanov obce/mesta. Nezabudnite však na to, že aj organizácia takejto akcie niečo stojí. Musíte dobre zvážiť či neminiete viac ako zarobíte. Môžete vyberať „vstupné“ alebo nechať na viditeľnom mieste krabicu na dobrovoľné príspevky. Vyzdobte ju tak, aby ju bolo poriadne vidieť. Nezabudnite návštevníkom jasne vysvetliť na čo vyzbierané finančné prostriedky pôjdu a poďakovať im.

Niekoľko nápadov aktivít:

 • Benefičný koncert
 • Predaj ručne vyrobených výrobkov
 • Zaujímavé podujatie (deň hier, súťaže, karneval)
 • Bazár s nepotrebným šatstvom
 • Tvorba nového rekordu

Aby o vašej iniciatíve vedelo čo najviac ľudí, musíte mať reklamu. Urobte plagát a dajte ho na verejne prístupné miesta. Môže byť vytvorený digitálne alebo nakreslený či namaľovaný. Vyskúšate na vlastnej koži ako nápad vymyslieť, naplánovať a zrealizovať ho. Oboznámili ste sa s pojmom fundraising a budete s ním mať priamu skúsenosť. Rozvíjať budete svoje manažérske a riadiace zručnosti. V tíme si rozdelíte úlohy podľa vašich zručností a talentov. Využijete svoju tvorivosť a možno objavíte svoje nové talenty.

Ako vytvoriť plagát nájdete aj na Youtube kanále DO FÉNIX, kde postup vysvetľuje náš dobrovoľník Ondrej Pudmerický, ktorý spolupracoval na tvorbe etapovej hry Vyskilluj sa.

https://www.youtube.com/watch?v=_groNqR1WAU

 1. Spoločenská hra

Aké  spoločenské hry mate radi? Ktorý typ hier? Čo konkrétne sa vám na nich páči? Zoznam odpovedí napíšte na viditeľné miesto. Vymyslite novú spoločenskú hru. Nemusí byť úplne nová, môžete upraviť už existujúcu hru – pexeso, človeče, kvarteto a pod. Náhodne sa rozdeľte do skupín. Porozprávajte sa v skupinách akú hru by chceli pripraviť, aká bude jej téma? Bude kartová alebo dosková? Dajte si približne 15 – 20 min. (podľa potreby) na to aby ste sa dohodli. Potom jednotlivo svoj nápad prezentujte ostatným. Všetky nápady si napíšte. Spoločne sa dohodnite, ktorú hru budete realizovať. Rozdeľte si úlohy, aby vedel každý za čo je zodpovedný (grafický dizajn, obal hry, spísanie pravidiel a pod.). Ak sú potrebné nejaké špeciálne materiály, dohodnite sa ako si ich zaobstaráte.

Pri tvorbe nezabudnite na:

 • Názov hry
 • Aká je dĺžka jednej hry
 • Pre koľko hráčov je hra určená
 • Ako hráč vyhrá
 • Pravidlá hry
 • Dizajn hry (grafika)
 • Obal hry
 • Aké pomôcky je potrebné zaobstarať/vytvoriť
 • Prvotné testovanie

Hra je hotová. Zahrajte si ju. Keď budete mať možnosť prezentujte váš výtvor aj ďalším deťom a inšpirujte ich k podobnej aktivite. Tvorbou hry rozvíjate svoju kreativitu, spolupracujete ako tím, plánujete, rozdeľujete si úlohy podľa vašich schopností a zručností, a doslova premieňate svoje nápady do konkrétnej aktivity.

 1. Môj budúci obchod

V tejto aktivite sa zamyslíte nad svojou budúcnosťou. Potrebovať budete len papier a farbičky. Predstavte si, že sme v budúcnosti. Ste mladí dospelí a chcete začať svoj vlastný biznis. Začínate tým, že otvoríte malý obchodík. Nakreslite ho. Potom sa o nich porozprávate a vzájomne si ich predstavíte. Pri kreslení majte na pamäti tieto otázky:

 • Aký je tvoj nápad na podnikanie?
 • Budeš predávať alebo niečo vyrábať? Čo?
 • Musíš mať na svoju súčasnú pozíciu nejaké vzdelanie?
 • Podnikáš sám/sama alebo máš spoločníka?
 • Máš zamestnancov? Koľko? Čo presne robia?
 • Ako vyzerá budova zvonka? Ako zvnútra?
 • Prečo si si vybral práve tento obchod?

Je na vás či nakreslíte budovu zvonka alebo sa zameriate na interiér. Svoje kresby prezentujte ostatným. Pri prezentácii odpovedzte na otázky. Zlepšíte si prezentačné zručnosti, zamyslíte sa nad svojimi záujmami, túžbami i budúcnosťou. Uvedomíte si niektoré faktory potrebné pri podnikaní (nápad, dizajn, ľudské zdroje a pod.) a dôležitosť budúceho vzdelania.

 1. Fénixácky rekord

Viete o tom, že vo Fénixe existuje kniha rekordov? Založená bola pred niekoľkými rokmi a postupne do ne pribúdajú nové rekordy. Posledný bol zapísaný na akreditovanom vzdelávaní Mladý vedúci v Starej Bystrici, kde si 22 ľudí splietlo vlasy dokopy. Táto aktivita nielen priniesla Fénixu nový rekord no počas vymýšľania a realizácie rekordu museli účastníci spolupracovať v tíme. Na tvorbu nápadov využili metódu brainstormingu (čítaj brejnstorming). Vymyslite aj vy rekord hodný zápisu do Fénixáckej knihy rekordov. Nezabudnite opísať rekord a priebeh jeho realizácie. Urobte aj zopár fotografií. Pošlite nám krátky text a aspoň jednu fotografiu, my už sa postaráme, aby rekord bol v knihe zapísaný.

Rekord musíte v prvom rade vymyslieť a naplánovať. Potom ho niekto musí koordinovať, aby nevznikol chaos. Rozvíjať teda budete najmä tvorivosť, plánovacie a riadiace zručnosti, spoluprácu v tíme.

Brainstorming je slovo anglického pôvodu (brain = mozog, storm = búrka). Je to metóda na riešenie problémov prostredníctvom kreativity.Uvoľnite svoju predstavivosť, vzájomne sa inšpirujte a hovorte nápady, ktoré vám napadajú. Všetky. Akékoľvek, hoci i na prvý pohľad hlúposti.

Pravidlá brainstormingu:

 • Nekritizovať
 • Menovať nápady, aj absurdné
 • Inšpirovať sa nápadmi, ktoré už odzneli
 • Všetci sú si rovní (nie je dobrý a zlý nápad)
 • Vymýšľajte čo najviac

Jednotlivé nápady zhodnoťte až na konci (či sú realizovateľné finančne, kapacitne a pod.).