V mesiaci marec sa uskutočnil aj vo FÉNIXE týždeň zdravia. Od 18.-24. marca sa Fénixáci  svojimi aktivitami pridali k celosvetovej iniciatíve Teen Health Week a každý deň sme venovali  jednej  téme.  Do kampane sa prihlásilo 15 základných organizácii.  Hlavnou myšlienkou celosvetovej iniciatívy  bolo, aby sa čo najviac ľudí rozprávalo o zdraví mladých ľudí, a tým sa zvyšovalo povedomie o zdravom životnom štýle a prevencii. Do súťaže svoje aktivity prihlásilo 9 základných organizácii z ktorých boli vybrané víťazné ZO: ZO Levoča,  ZO Zemplínska Teplica, ZO Košice –Sever. Všetkým zapojeným za ich iniciatívu, dobre nápady a aktivitu ďakujeme.

 

Mala ochutnávka z aktivít od zdravých a svetových Fénixákov: 

Deti zo ZO Krásno nad Kysucou  si pripravili zaujímavé prednášky s praktickými ukážkami na témy  zdravá strava, šport a orálne zdravie. „Vysvetlili si, ako sa zdravo stravovať, pripravili si nejaké typy a ukážky zdravého obeda, formou rozprávky sa naučili  ako sa starať o zuby, čo ich čaká pri návšteve zubára a v závere sa naučili ako si správne čistiť zuby.“ (Beáta Šramková, ZO Krásno nad Kysucou)

Fenixáci zo ZO Klenová sa do tejto iniciatívy zapojili tromi aktivitami. „Začali sme tým, že sme zorganizovali besedu o zdravom stravovaní a zdravom životnom štýle. Následne deti vytvorili plagát s potravinovou pyramídou. Ďalšia aktivita sa niesla v duchu: „v zdravom tele, zdravý duch“. Rozhýbali sa malí, aj veľkí. Deti si zahrali rôzne športové hry a taktiež si aj zasúťažili.  Poslednou našou aktivitou bolo príprava zdravých raňajok. Pripravili sme si rôzne zdravé nátierky a samozrejme nechýbalo ani ovocie.  Do tejto iniciatívy sa zapojilo 30 našich Fenixákov.“ (Milka Štofiková, ZO Klenová)

Do projektu  Teen Health Week sa zapojili naši najmenší členovia z DO FÉNIX Važec, kolektív Abecedko MŠ. Vedúca kolektívu pripravila pre deti rôzne kreatívne činnosti týkajúce sa orálnej hygieny. Veľmi pekná prezentácia priblížila deťom dôležité poznatky o zúbkoch, o ich ochrane, o dôkladnej orálnej hygiene aj zo strany rodičov, o nepriaznivých  následkoch pri zanedbávaní orálnej hygieny. V ďalšej časti  sa deti naučili tematickú pieseň Veselé zúbky. Následne  deti  v novinách  vyhľadávali a vystrihovali čo pomáha zubnej hygiene, ale aj naopak čo zúbkom škodí. Ďalšou aktivitou bolo spoločné a dôkladné umývanie zúbkov. Na záver si deti za odmenu pochutili na čerstvej zelenine. (Eva Fedorová, ZO Važec)

Aj naša DO FÉNIX Handlová Námestie baníkov sa zapojila do celosvetovej iniciatívy – Teen Health Week s cieľom urobiť niečo pre seba, pre iných a hlavne pre zdravie. „V spolupráci s RÚVZ v Prievidzi so sídlom v Bojniciach sme zorganizovali besedu spojenú s prezentáciou na tému „ Prenosné pohlavné choroby a poruchy príjmu potravy“. Odbornú prednášku viedla zdravotná sestra p. Gálisová, ktorá pútavou formou priblížila mladým účastníkom úskalia a preventívne aktivity súvisiace s uvedenými témami: AIDS/HIV a anorexia/bulímia. Hlavnou myšlienkou bolo, aby mladí ľudia dobre poznali a mali radi svoje telo, aby si zvýšili povedomie o aktuálnych zdravotných ohrozeniach a aby dokázali komunikovať o uvedenej problematike.“ (Mária Soláriková, ZO Handlová Nám. Baníkov)

DO FÉNIX STUPAVA sa zapojili do Teen Health week usporiadaním zdravého pikniku. Počas podujatia si pripravili zdravé dobroty, šaláty a vymieňali si recepty. (Marianna Gregorová, ZO Stupava)

Naša ZO Fénix v Zemplínskej Teplici sa s nadšením zapojila do celosvetovej kampane TEEN HEALTH WEEK. „Venovali sme sa zdravej strave, športu a orálnemu zdraviu. Spolu sme sa rozprávali, zabávali, skúšali, hrali, športovali, ochutnávali. Všetci  odchádzali s úsmevom a dobrým pocitom, že sme pre svoje zdravie niečo urobili a naučili sa zdravšie alternatívy jedál, ktoré určite mnohí zradia do svojho jedálnička. Prišla k nám zubná zdravotná sestra, ktorá nám povedala veľa zaujímavostí o zúbkoch,ktoré sme ešte nevedeli a vysvetlila nám, aké dôležité je starať sa o čistotu ústnej dutiny od detského veku. Lenivosť sa nevypláca. Neskôr sme sa zabavili hrami zameranými na hľadanie zdravých i deravých zúbkov po budove a zdravé jedlo, ktoré pomôže zúbkom rásť a chrániť sa pred zubným kazom.“ (Mirka Stropkaiová, ZO Zemplínska Teplica)

DO FÉNIX Košice Sever usporiadali niekoľko aktivít, zamerali  sa na relaxačné a športové aktivity – zacvičili  si jogu s trénerkou, venovali pozornosť strečingu, diskutovali o duševnom zdraví, potrebe športu pre fyzické a duševné zdravie.  Deti a mladí ľudia sa oboznámili  s  informáciami o dôležitosti zdravej stravy, pripravili zdravé občerstvenie, zahrali sa hry  napr. Uhádni ovocie, zeleninu, vyskúšali si lezeckú stenu, ako jednu z možností trávenia voľného času.

DO FÉNIX Bratislava uskutočnila aktivity vo Veľkých Úľanoch, kde si deti pripravili zdravú desiatu, usporiadali plavecké preteky a prostredníctvom hier, krížoviek si vysvetlili dôležité témy ako prevencia násilia, sexuálne zdravie, zdravá strava a šport.

V DO FÉNIX Levoča to žilo zdravými aktivitami celý týždeň. Tu je ukážka z ich aktivít: Prevencia násilia – Pod názvom „Priateľstvo“ sa 7 a 8 ročné deti porozprávali a zahrali s psychologičkou Ing.Erikou Sučovou. Po rozhovore a aktivitách k téme si vyrobili srdiečko, do ktorého si vpísali mená kamarátov a ich kladné vlastnosti. Po odôvodnení a prečítaní zo srdiečka, si vytvorili strom priateľstva. Krásnu aktivitu zakončili spoločnou piesňou.

Je dôležité mať zdravé oči a vidieť všetky krásy, ktoré sú okolo nás a tak je dôležitá prevencia.  „Prečo si chrániť oči!“ – študentky GSFA v Levoči, Karolína Dovalová a Lucia Kotradyová, predstavili svoju stredoškolskú odbornú prácu na tému ochorenie oka a ako si oči chrániť, starať sa o to, aby sme mali dobrý zrak. Po odbornej prednáške si zopakovali podstatné informácie jednoduchým testom. Pomocou Amslerovej mriežky  laicky zisťovali zdatnosť očí detí. Zdravá strava a cvičenie: „Čo na desiatu“ – Počas desiatovej prestávky si deti vyberali čo najzdravšie jedlo. Následne  si rozprávali pravidlá stravovania. Určovali čo je vhodné a čo nevhodné. Vytvorili si zdravý jedálničiek na celý deň. Zdravá strava a cvičenie : Plavecká štafeta – Deti strávili dopoludnie v plaveckom bazéne. Vyskúšali si rôzne štýly plávania, potápanie, lovenie predmetov. Počas prestávky si vypočuli zásady záchrany topiaceho sa. Pripomenuli si aké je  zdraviu prospešné plávanie. Plaveckej štafety sa zúčastnilo  Podujatie malo veľký úspech, preto ho budeme opakovať.

Zdravá strava a cvičenie : Žijeme zdravo – Počas zdravého popoludnia sa deti stretli s odborníčkou na zdravé stravovanie p.Gabrielou Kubusovou. Zaujímavá prednáška poukázala na zlé stravovacie návyky, neskoré jedenie, pitie sladkých nápojov…Do interaktívnej prednášky sa zvedavo zapojilo 32 detí. Ochutnávka orieškov, rôznych druhov oleja, mlieka, či chlebíka obohatila vynikajúce stretnutie.

Užívanie návykových látok : Nenič svoje múdre telo- Deti sa pútavou formou dozvedeli o nebezpečenstve,škodlivosti a závislosti od legálnych a nelegálnych drog. V priateľskej atmosfére, plnej zvedavých otázok, sa žiaci oboznámili s účinkami drog. Z CD si vypočuli zaujímavý príbeh o Bystríkovi a pozreli si príbeh pod názvom Neochutnávaj drogy.

Hra „Komunikácia“ – Počas celého dopoludnia si deti rozprávali o kladných a záporných vlastnostiach postáv z rozprávok. Postupne skladali leporelo zo známych postavičiek. Deti diskutovali, súhlasili i nesúhlasili s názormi iných. Rozprávali, používali pantomímu, kreslili.

Čitateľský maratón – Knihu od Gabriely Futovej – Lebo musím – deti milujú. Dnes si vyskúšali, koľko príbehov prečítajú spoločne. Povzbudzovali  a pomáhali slabším čitateľom  potichu počúvali lepších.. Vznikla úžasná atmosféra plná radosti a smiechu.

Spoločenské hry – popoludnie patrilo kriku, smiechu a hlavne hre. Deti si mohli vybrať s niekoľkých hier – pexeso – nielen slovenské, mikado, človeče , nehnevaj sa , hry s Harrym Potterom a domino. postupne si vymieňali obľúbené hry. Na záver sa všetci zhodli, že popoludnie bolo krátke :)

Orálne zdravie: Doktor Králiček a Legenda o čistých zúbkoch.Počas dopoludnia si deti pozreli rozprávku o doktorovi Králičkovi. Ako môže vzniknúť kaz, čo robiť, aby sme mali zdravé zúbky. Ako sa nebáť zubného lekára. To všetko si mohli zábavne.