A je to tu – ôsma časť Magickej 8, tentoraz na tému kultúry a umenia. Aktivity z YouthPass sú stavané tak, aby sme využívali kreatívne spôsoby vyjadrovania svojich nápadov pomocou hudby, literatúry, divadla a všetkých dostupných prostriedkov. Budeme sa sústrediť na pochopenie kontextu našej kultúry, no aj kontextu iných kultúr.

Without ART, Earth would be just EH (neznámy autor)

Toto internetové porekadlo krásne vystihuje podstatu umenia – že bez umenia by bola naša zem o ničom. Umenie bolo už od dávnych čias vyjadrením spoločenských nálad, zobrazenie trápení a snov, a takisto to vždy bola forma spoločenskej rebélie. Ako však vytvoríme, vylepšíme a zachováme umenie? Vyskúšajte aj vy ôsmy diel Magickej 8 už dnes :)

 

 

 1. Moja vlajka

 

Každá krajina má svoju vlajku. Použité farby a znaky, ktoré sa na nej nachádzajú vystihujú danú krajinu a majú istý význam. Viete ako vyzerá tá slovenská a čo znamenajú použité farby a znak?

Vysvetlite si ich. V aktivite moja vlajka si každý vytvorí vlastnú vlajku, ktorá bude predstavovať vás samých. Môžete použiť papier, ale aj rôzne iné materiály. Ak máte možnosť, môžete použiť kus látky. Vytvorte vlastnú vlajku a potom ju prezentujte ostatným. Vysvetlite prečo ste si vybrali zvolené farby a čo znamená ich znak.

Aktivitou sa dozviete viac o slovenskej vlajke a pochopíte, že sú dôležitou súčasťou existenciu štátu, ktoré v sebe skrývajú význam.

 

 1. Doma medzikultúrne

 

Každý napíše na papier krajinu, o ktorej by sa chcel dozvedieť viac. Či už tam ide na  dovolenku počas prázdnin, má odtiaľ rodinu alebo len tak zo záujmu. Papierik zložte a vložte do vopred pripravenej nádobky/klobúka. Vylosujte jeden papierik a prečítajte nahlas krajinu. Dohodnite sa, že každý z vás si o krajine niečo naštuduje/nájde niečo zaujímavé. Úlohy si rozdeľte:

 

 • základné informácie o krajine (poloha, vlajka, veľkosť krajiny, susedné štáty)
 • informácie o obyvateľoch krajiny (počet, menšiny v krajine)
 • mestá v krajine (hlavné, najväčšie, významné mestá)
 • informácie o jazyku (akým jazykom sa v krajine hovorí, niekoľko slov si pripraví – pomoc s výslovnosťou Google prekladač)
 • história (2-3 zaujímavosti z histórie)
 • video o krajine na internete
 • národné jedlo a aká je kuchyňa (aj s obrázkami, prípadne ochutnávkou jednoduchého receptu)
 • športy (aké športy sú tradičné v krajine)
 • ďalšie zaujímavosti

 

spolupráca, poznávanie nových kultúr, získavanie informácií

 

 1. Spoznajme domov (mestská hra)

Myslíte si, že dobre poznáte miesto, kde žijete? Poznáte históriu, zaujímavé pamiatky a pod.? Zasadnite spolu ku knihám o obci/ meste, k počítaču alebo zájdite na dlhšiu prechádzku. Spoznajte zaujímavosti miesta, kde žijete. Zapíšte si ich a urobte aj fotografie (stačí telefónom). Vaše zistenia dajte dohromady na jeden papier a priložte fotografie. Ak nemáte dostupnú tlačiareň alebo si netrúfate na spracovanie textu, pošlite podklady k nám na Ústredie a my Vám vami vytvorenú „brožúrku“ spracujeme a vytlačíme.

 

Ak si trúfate, vytvorte aj obecnú/mestskú hru. Čo to je? Je to skupina otázok týkajúcich sa miesta, kde žijete. Napr. koľko rokov má miestny kostol? Koľko obyvateľov má obec/mesto? Spolu s brožúrou vytvorí hra propagačný materiál, ktorý môže maž využitie nielen na to, aby ľudia spoznali miesto, kde žijú, ale aj pre turistov, ktorí vašu obec/mesto navštívia.

 

 1. Dopisujme si

Mali ste niekedy kamaráta s ktorým ste si dopisovali? Dopisovaním myslíme listy alebo pohľadnice. Možno aj dlhšie e-maily, teda spôsobom, kde nepíšete len krátke správy a odpoveď nepríde do niekoľkých minút. FÉNIX je celoslovenská organizácia a bola by škoda to nevyužiť. Pre zapojenie do Dopisujme si je potrebné poslať e-mail na spravnecentrum@do-fenix.sk a poslať nám svoje meno s adresou alebo e-mailom. Podľa toho či si chcete dopisovať poštou alebo elektronicky. My potom náhodne vytvoríme dvojice a potom je to už na vás. Budeme sa snažiť, aby ste v dvojici boli z rôznych regiónov. Týmto spôsobom budete mať možnosť spoznať život v inej časti Slovenka, vrátane zvykov a tradícií. Zistíte viac o kultúre regiónu, aktuálnom dianí a v neposlednom rade získate nového kamarátu/novú kamarátku.

 

 1. Minulosť vs. súčasnosť

Kompetencia kultúrne povedomie a vyjadrovanie zahŕňa nielen spoznávanie iných kultúr, ale aj tej vlastnej. Každý človek by mal poznať svoju kultúru, kultúrne dedičstvo a tradície. Usporiadajte stretnutie pri čaji a sušienkach, pozvite svojich rodičov a starých rodičov. Poproste niekoľko z nich, aby si pripravili krátky príbeh z doby, keď boli vo vašom veku. Čo najkonkrétnejší, napr. Vianoce, prvý deň v škole, oslavy 1.mája a pod. Jeden príbeh by mal hovoriť aj jeden z vás. Téma rozprávania by sa mala týkať nejakej tradície alebo niečoho čo zažíva každý z nás. Dbajte na to, aby netrvalo jedno rozprávanie príliš dlho. Dohodnite sa na najviac 5 minútach. Oslovení rozprávači môžu priniesť aj fotografie z doby o ktorej budú hovoriť. Po každom príbehu spravte diskusiu so všetkými prítomnými. Môžete porovnávať svoje zážitky. V prítomnosti rôznych generácii budú isto rôzne. Spoznáte tak kultúru, ktorá sa rokmi menila, možno zostali niektoré zvyky dodnes nezmenené. Prizvať môžete aj svojich známych, spolužiakov a pod. Aktivitou spoznáte lepšie aj svoju komunitu, jej kultúru a históriu.