V máji sa vyberieme na potulky po Slovensku. Zbaľte batohy, foťaky, mobily a hurá na výlet! Vašou úlohou je objavovať kultúrne dedičstvo vo  svojom  okolí – blízkom, alebo vzdialenejšom, čo je v ňom krásne, na čo môžete  byť /ste hrdí.

Nemusí ísť o oficiálne kultúrne dedičstvo, môže to byť niečo, čo je pre Vás TOP a podľa Vás by si  to zaslúžilo uznanie a vy ste hrdí na to, že sa to nachádza práve tam, kde žijete. Po návrate dajte dokopy všetok materiál, čo ste zozbierali, natočili/ nafotili a pripravte nejakú formu propagácie- môžete usporiadať vernisáž/ výstavu, pripraviť propagačný leták, brožúrku, alebo môžete spraviť  súťaž, vymaľovanku, kde budú aj zaujímavé informácie.  Všetko by to malo byť v duchu „Deti deťom“. Malo  by to byť určené pre vašich kamarátov z okolia/ školy/ mesta/obce, aby sa dozvedeli o niečom, čo si zaslúži pozornosť vo vašom okolí. Dajte si záležať, aby to bolo zaujímavé a skúste vaše dielo ponúknuť v škole/ knižnici/ v obci / meste/ v informačnom cente. Nezabudnite samozrejme na logo FÉNIXU.

V roku 1991 Organizácia spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) vyhlásila 3. máj za Svetový deň slobody tlače (World Press Freedom Day). Napíšte krátky článok o tom, čo by mohlo byť budúce kultúrne dedičstvo a prečo?

V tomto mesiaci neposielate žiadne výstupy, To, čo si pripravíte  v tomto mesiaci použite v záverečnom videu .

Tešíme sa na vaše splnené úlohy!