Jubilejný 10. Ročník Celoslovenského stretnutia Fénixákov sa už nezadržateľne blíži. Toto podujatie si vyžaduje mesiace plánovania, hodiny telefonátov, stovky emailov a hektolitre kávy pre organizátorov. Počas desiatich rokov organizovania CSS sme zistili jednu zásadnú vec: že bez pomoci našich podporovateľov a partnerov by sme to nezvládli. Preto si zaslúžia osobitnú vďaku za ich vynaloženú energiu a podporu.

V prvom rade je 10. CSS podporované z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, za čo sme naozaj veľmi vďační. Ministerstvo podporuje našu činnosť prostredníctvom zabezpečovania Programov pre mládež, ktorých celkovým cieľom je zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život; posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti; prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti; prispievať k napĺňaniu cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež; prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo.

Našim stálym partnerom je takisto Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Iuventa podporuje aktivity detí a mládeže po celom Slovensku, vzdeláva, organizuje informačné a výskumné činnosti a podporuje fungovanie mládežníckych organizácií na Slovensku.

Už tradičným partnerom našej činnosti je spoločnosť Topgal a.s. S touto spoločnosťou máme viacero vecí spoločných, no najdôležitejšou spoločnou črtou je to, že tak ako pre FÉNIX, aj pre Topgal a.s. sú deti najdôležitejšími zákazníkmi. Spoločnosť Topgal vyrába školské tašky, peračníky, batohy,  puzdra a príslušenstvo pre tých najmladších, no aj starších študentov. Ako aj Fénix tak aj Topgal svoje produkty púšťa do sveta vo vysokej kvalite, s atraktívnym vzhľadom a v prijateľnej cene a tak počíta naozaj s každým dieťaťom.

Partnerom Celoslovenského stretnutia je aj spoločnosť TESCO, ktoré sa rozhodlo podporiť Detskú konferenciu, ktorá bude súčasťou Celoslovenského stretnutia. Témou konferencie bude zdravie a zdravý životný štýl, ktorý sa Tesco rozhodlo podporiť aj takýmto spôsobom.  Tesco pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov. Za ten čas sa stalo synonymom moderného maloobchodu a dlhodobým partnerom slovenských dodávateľov. V súčasnosti Tesco prevádzkuje 150 obchodov rôznych formátov, 18 čerpacích staníc, ale aj služby Tesco Online Nákupy, Tesco Finančné služby a Tesco Mobile. Po celom Slovensku zamestnáva 10 000 ľudí a je jedným z troch najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine. Je tiež jedným z najväčších maloobchodných inovátorov. Zákazníkom ponúka široký výber privátnych výrobkov pod značkou Tesco Finest. Tesco na Slovensku je zároveň jedným z lídrov spoločenskej zodpovednosti. Za svoje aktivity v boji proti plytvaniu potravinami získala spoločnosť Tesco prestížne ocenenie Via Bona 2017. Spoločnosť Tesco organizuje aj grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame zameraný na podporu komunitných iniciatív, aktivít a projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu komunít po celom Slovensku.

Toto podujatie sa rozhodol podporiť aj nový partner: Piskacietricka.sk. Kto ešte nepozná pískacie tričká tak pravdepodobne prichádza aspoň o jeden úsmev denne. Pískacie tričká sú nostalgickým zaspomínaním pre dospelých, ktorí si ešte pamätajú pískatká z detstva, pre mladých, ktorí ešte nechcú byť úplne dospelí a pre deti, ktoré prosto baví byť deťmi. Značka Pískacie je na trhu od roku 2013. Tričká sú z ekologických materiálov a ich výroba zostáva tak lokálna, akou len môže byť. Látky pletú u susedov v Čechách, tričká sa šijú v dielničke v Hlohovci a modelky robia aj dve deti zakladateľov. K podnikaniu sa stavajú naozaj zodpovedne a vyrábajú len toľko, koľko dokážeme predať, aby nekumulovali odpad. Ich oblečenie je určené pre malých a veľkých, ktorých stále baví byť deťmi J