Milí naši Fénixáci, detičky krásne. Dnes je 1. Júna a s týmto dátumom neodmyslyteľne spojený Medzinárodný deň detí. Naši dobrovoľníci a my na ústredí sme už veľkí, no keďže FÉNIX je detská organizácia, radi tento deň oslávime s vami, našimi FÉNIXákmi. Odkedy však slávime MDD?

Deň detí sa oslavuje 1. Júna každý rok necelých 100 rokov. Nie v každej krajine je to ten istý dátum a dokonca nie všetky krajiny sa zhodnú na tom, kto začal celú ideu s oslavou dňa detí. V Turecku sa deň detí traduje už od čias Mustafu Kemala Attatürk kedy v roku 1920 vyhlásil 23. Apríl za deň detí na počesť založenia Národného zhromaždenia (dnešné parlamentné zhromaždenie). Vo svojom príhovore Attatürk povedal, že deti sú „novým začiatkom zajtrajška“. Do dnešného dňa sa v Turecku deň detí oslavuje 23.4 spoločne s Dňom nezávislosti.

V roku 1924 Valné zhromaždene Ligy národov v tzv. Ženevskej deklarácií práv dieťaťa prvý raz zakotvilo potrebu špeciálnej ochrany a starostlivosti pre deti vzhľadom na ich fyzický a mentálny rozvoj a potreba právnych garancií pred aj po ich narodení. O rok na to, 1.6.1925, sa opäť v Ženeve uskutočnila prvá konferencia svojho druhu Well-being of a Child Conference (konferencia o blahu detí), kedy bol 1. Jún ustanovený za Medzinárodný deň detí.

V našich zemepisných šírkach sa v istej podobe detstvo oslavovalo už od čias prvej republiky, no dnešná podoba dňa detí sa začala u nás sláviť až od roku 1950. V tejto podobe sviatok MDD oslavoval právo detí na život v miery, na zdravotnú starostlivosť a na pokojný rozvoj.

Dnešná podoba MDD je však poetickejšia. Dnešok je oslavou detstva, hračiek, darčekov, zmrzliny, trávenia dní v parku, poobedného šlofíka a bezstarostného života. Oliver Wendell Holmes Sr., americký básnik a polyhistor z konca 19. storočia povedal: „Človek sa neprestane hrať kvôli tomu, že zostarol. Človek zostarne, lebo sa prestane hrať.“

Detstvo teda nie je záležitosťou veku (aj keď vám to rodičia budú čím ďalej tým viac pripomínať). Detstvo je stavom mysle, detstvo je hrou, detstvo je jednoduchosťou, detstvo je zvedavosťou, detstvo je šibalstvom, nevinnosťou a všetkým, čím nám starnutie zakazuje byť.

K dnešnému dňu vám chceme z ústredia zaželať, aby ste ostali deťmi bez ohľadu na to, koľko máte rokov. Prajeme vám, aby ste sa vedeli na svet pozrieť detskými očami: zvedavými, nevinnými, šibalskými, dôvernými  a hlavne hravými.  Veď starnutie je len číslo J

Šťastný a veselý Medzinárodný Deň Detí milí Fénixáci!!