Blížia sa komunálne voľby. Záleží vám na živote detí a mládeže vo vašej obci? Povedzte kandidátom (na starostu či poslancov), aby prejavili svoj záujem o rozvoj aktivít a príležitostí v oblasti detí a mládeže aj tým, že sa podpíšu pod vyhlásenie, ktoré nájdu na webe premladych.sk

Mladí majú záujem o veci verejné, a to hlavne o tie, ktoré sa ich bezprostredne týkajú na úrovni školy a najmä miestnej komunity.

Podľa prieskumu, ktorý v roku 2017 realizovala agentúra FOCUS pre Radu mládeže Slovenska, až 55% mladých si myslí, že majú malý alebo žiadny vplyv na chod miestnej samosprávy. Napriek tomu stále 57% mladých Slovákov čiastočne alebo úplne dôveruje orgánom miestnej samosprávy.

Mladí pre svoj život považujú za dôležité zlepšovanie prostredia, v ktorom žijú, ako je napríklad dostupnosť bývania, zdravotníckych služieb, kvalitnej práce, kultúrneho života, dostupnosti internetových služieb a pod.

Mnohé oblasti, ktoré mladí pomenovali, sú v úplnej alebo čiastočnej kompetencii miest a obcí, teda volených samospráv. Iba na zvolených predstaviteľoch (starostoch, primátoroch, mestských a obecných poslancoch) závisí, ako zahrnú potreby mladých ľudí medzi priority svojej volebnej kampane a po svojom zvolení medzi reálne ciele výkonu svojej funkcie.

Rada mládeže Slovenska pripravila vyhlásenie, ktoré môže každý kandidát v komunálnych voľbách podpísať online na stránke www.premladych.sk. Cieľom je zvýrazniť potreby mladých a dať príležitosť kandidátom v nadchádzajúcich komunálnych voľbách prihlásiť sa k politikám, ktoré podporia mladých v ich živote, vytvoria v regiónoch atmosféru a motivujú mladých ostať žiť na miestach, kde sa narodili a vyrástli.

„Mladí ľudia na Slovensku stále dôverujú obciam a mestám, že presadzujú ich záujmy. Napriek rastúcej nedôvere voči inštitúciám si mestá a obce udržujú veľký stupeň dôvery medzi mladými. Dôvera je však krehká vec a ak si chcú komunálni politici túto dôveru zachovať, musia v svojich programoch zohľadniť aj záujmy mladých Slovákov. Vyhlásenie ukazuje, akým smerom sa môžu kandidáti v komunálnych voľbách uberať.“ zdôvodnil spustenie tejto kampane Michal Považan z Rady mládeže Slovenska.

Zdroj: Tlačová správa RMS