Zdravie a zdravý životný štýl je jednou z našich prioritných tém. Nechceme však, aby táto dôležitá téma bola zhrnutá len v pár múdrych vetách na papieri, ale aby bolo zdravie detí aj vidieť.

Našim cieľom je vytvoriť priestor pre aktivity, neformálne vzdelávanie, ktoré prispejú k lepšiemu zdraviu, zvýšia motiváciu, povedomie a posilnia prevenciu detí a mladých ľudí.  Za týmto účelom spolupracujeme aj s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s Ústavom psychológie zdravia,  Health Behaviour in School Aged Children – Slovensko.  Spoločne s nimi chceme počuť hlas detí a mladých ľudí, chceme poznať ich názory a reagovať na ich potreby.

Máte dobrý nápad zacielený na zdravie a zdravý životný  štýl? Sem s ním!

Vyhlasujeme výzvu na projekty zamerané na podporu zdravia detí a mládeže. Prihláste svoje zaujímavé podujatie/aktivitu, ktorú plánujete realizovať .

Viac sa dočítate vo výzve TU:  Projekt ZDRAVIE, projektová žiadosť