V decembri sa na Sninských Rybníkoch konalo podujatie DLHÉ ZIMNÉ VEČERY, ktoré organizovala DO FÉNIX Snina. Účastníci spolu strávili niekoľko dní ku koncu roka (25.-31.12.2018). Napísali nám o ňom:

Pobytové podujatie „Dlhé zimné večery“ sa konalo na Sninských Rybníkoch v areáli rekreačného zariadenia Vihorlat resort. Podujatie bolo  celoslovenskou aktivitou DO FÉNIX, o.z. pre svojich členov. Cieľovou skupinou boli deti a mládež od 10 rokov a na podujatí sa zúčastnilo 35 členov DO FÉNIX, ktorí sa prihlásili prostredníctvom svojich vedúcich. DO FÉNIX, o.z., organizátor podujatia, má dlhoročné skúsenosti so zážitkovým vzdelávaním, vo svojej praxi využíva metódy neformálneho vzdelávania a motivuje mladých ľudí k aktivite, získavaniu skúseností a rozvoju kľúčových kompetencií. Cieľom pobytového podujatia „Dlhé zimné večery“  bolo zachovanie kultúrneho dedičstva, zvyšovanie povedomia účastníkov o kultúre a tradičných zvykoch v zimnom období na Zemplíne. Prostredníctvom pestrého programu boli účastníkom predstavené vianočné zvyky, tradície a kultúra Zemplína.

 

V deň príchodu – 25.12.2018 – bol predstavený celý program podujatia. Účastníci si hneď na začiatku určili pravidlá, ktoré sa budú dodržiavať počas celého trvania Dlhých zimných večerov. Diskusiou došli k spoločným záverom a dohodli sa na pravidlách a zásadách bezpečnosti, ktoré budú všetci rešpektovať.

Každý deň bol pre účastníkov jedinečný. V programe boli workshopy remesiel a sprievodné aktivity zamerané na ľudové tradície. Počas celého trvania pobytového podujatia sa účastníci venovali remeslám a tradičnej kultúre Zemplína. Venovali sa im najmä počas vyhradených workshopov, no mnohí pokračovali aj počas osobného voľna. Všetky workshopy začínali úvodným predstavením remesla, jeho históriou, využitím a zaujímavosťami. Vyskúšaním si jednotlivých remesiel boli účastníci motivovaní k záujmu o tradičnú kultúru a život na dedine. Samotnou činnosťou si rozvíjali jemnú motoriku, kreativitu, komunikačné zručnosti a učili sa rôzne techniky, používané v tradičných remeslách.

 

 

26.12.2018 – Ovčia vlna – čo s ňou? – spracovanie ovčej vlny plstením na sucho

bolo veľmi zaujímavé, niektorí účastníci sa s tým stretli po prvýkrát. Ovčia vlna merino je veľmi vhodná na takéto činnosti. Plstenie na sucho sa robí špeciálnymi ihlami, ktoré majú na konci zúbky. Tie vlastne spôsobujú splsťovanie vlny. Každý si vyrobil niekoľko tvarov, ktoré použili ako prívesky, odznaky, brošne a pod.

V popoludňajších hodinách sme sa zúčastnili na vystúpení miestneho folklórneho súboru „Šiňava“, ktorý sa prezentoval folklórnym pásmom „Od Kataríny do Fašiangov“, v ktorom nám priblížil tradičné zvyky na zemplínskej dedine počas dlhých zimných večerov.

 

27.12.2018 – Ovčia vlna – čo s ňou? – spracovanie ovčej vlny plstením na mokro

bolo pokračovaním spracovania ovčieho rúna mokrou technikou. Tento spôsob plstenia je vlastne tradičná výroba súkna. Účastníci pobytového podujatia si vyskúšali vlastnoručne vyrobiť rôzne dekoratívne predmety.

 

28.12.2018 – Snehuliakiáda – stavanie priestorových útvarov zo snehu na lúke v blízkom okolí nášho pobytu. Popoludní sme si pozreli ukážky tradičných Betlehemcov a vinšovníkov. Úlohou účastníkov bolo tiež pripraviť si krátke pásmo z týchto ukážok, ktoré potom prezentovali.

 

29.12.2018 – Šikovné ruky – tkanie na krosienkach

Tkanie koberčekov bolo veľmi obľúbené, išlo od ruky a malé krosná boli na takéto podujatia optimálnym riešením. Na tkanie sme použili už nastrihané klbká z tričkoviny. Najprv sa účastníci naučili navíjať osnovu a potom pokračovali v zhotovovaní jednoduchých koberčekov.

 

30.12.2018 – Šikovné ruky – odlievanie zvončekov z vosku

Zo zostatkového vosku zo sviečok sme si vyskúšali odlievať zvončeky na drevenej forme, ktoré potom slúžili ako ozdoba na vianočnom stromčeku.

 

Večer bola „Silvestrovská diskotéka“, ktorou sa pobyt na Dlhých zimných večeroch slávnostne ukončil.

31.12.2018 – Vyhodnotenie pobytového podujatia „Dlhé zimné večery

Počas jednotlivých dní sme splnili všetky naplánované aktivity, deti si odniesli množstvo poznatkov o kultúre a tradičných zvykoch v zimnom období na Zemplíne, ako aj veľa zážitkov z aktivít. Odchod účastníkov domov.