V Snine sa bude konať vo februári vzdelávacie podujatie Prevažne vážne. Je určené najmä dobrovoľníkom v DO FÉNIX.

Účastníci sa naučia:

Ako písať príspevky do časopisov

 • Zbytočná skromnosť nie je na mieste
 • Kedy, kde a čo sa konalo
 • Kto bol iniciátorom
 • Kto sa zúčastnil a ako sa podieľal na podujatí
 • Priebeh popisovanej udalosti, jej význam, výsledok.
 • Uviesť aj poznatky čo sa osvedčilo, čo odporučiť iným.
 • Včasné zaslanie príspevkov
 • Ako prispievať do nášho časopisu Let s Fénixom
 • Dopisovateľská etika

Ako pripraviť zaujímavé podujatie

Pripravujeme výlet, vychádzku, exkurziu

 • Prečo a kam sa chceme vybrať
 • Zodpovednosť za prípravu:
  • pozvať členov, zoznámiť ich s programom, oznámiť deň a hodinu odchodu, miesto zrazu, potvrdenie od rodičov
  • nájsť autobusové a vlakové spojenie, spraviť si cestovný poriadok, plán, koľko pôjdeme peši ( zvládnu to všetci?)
  • výstroj, lekárnička, hry
 • Realizácia
 • Čo budeme robiť cestou
 • Čo budeme robiť na mieste
 • Návrat

Rady pre bezpečnosť

 • Hlavné zásady bezpečnosti
 • presuny
 • voda a nebezpečenstvá pri vode
 • oheň
 • streľba
 • práca s nástrojmi
 • búrka, pohyb v horách,
 • blúdenie a orientácia
 • záchranné signály

Ako pracovať s Dohovorom o právach dieťaťa

Detské práva na ulici

 • Projekt vyhlásený SRF
 • kto môže daný projekt robiť
 • výber tém
 • otázky pre okoloidúcich
 • spracovanie
 • Čo je participácia?
 • Ako sa môžem podieľať na živte kolektívu
 • Ako sa môžem podieľať na živote komunity
 • Čo je štruktúrovaný dialóg
 • Ako vzniká
 • Ako sa do neho zapojiť
 • Ako sa vyhodnocuje a na čo slúži

Čo je EVALVÁCIA

 • Evalvácia
 • Načo nám slúži
 • Akým spôsobom môžeme získavať názory kamarátov
 • Ako spracovať informáciu
 • Čo ďalej so zistenými  výsledkami

Okrem toho absolvujú výlet do okolia.