Oficiálne sme spustili náš nový projekt PARTI. 22.-24.3.2019 sa v Senci zišlo 18 účastníkov a účastníčok na úvodnom stretnutí, kde sa vzdelávali a oboznamovali sa s projektom

PARTI je pilotný projekt participatívneho rozpočtu na úrovni základných organizácí DO FÉNIX. Cieľom pilotného projektu je vzdelávať mladých ľudí o participácii a rozvíjať ju v DO FÉNIX prostredníctvom participatívneho rozpočtu.

V prvom ročníku získa 6 organizácií sumu 200€, o ktorých použití rozhodnú jej vlastní členovia, a to na základe hlasovania za projektové návrhy, ktoré tiež navrhujú samotní členovia. Podrobné informácie o projekte nájdete TU.

Počas úvodného stretnutia sa 13 – 17 roční Fénixáci a Fénixáčky vzdelávali v témach:

  • participácia
  • participatívny rozpočet
  • facilitácia, vedenie diskusia
  • projektový manažment
  • tvorba kampane

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti nám zapožičal spoločenskú hru, ktorá sa venuje participatívnemu rozpočtu. Bola výborným nástrojom na utriedenie mnohých informácií. Počas reflexie zaznelo napr. aj „Teraz mi je participatívny rozpočet o 110% jasnejší.“

Záver stretnutia bol plní nadšenia a motivácie do ďalšej činnosti. Ďalším krokom projektu je propagácia participatívneho rozpočtu späť „doma“ a motivácia ostatných členov k účasti na verejnej diskusie a tvorbe návrhov, ktorými budú svoju miestnu organizáciu zlepšovať. Držíme im palce a tešíme sa na spätnú väzbu!