14. a 15. mája sa vo Veresegyháze (Maďarsko), na druhom partnerskom stretnutí projektu, stretli DYPALL (PT), Gyermek – és Ifjúsági Onkormányzati Társaság (HU) a Detská organizácia FÉNIX, o. z.(SK). 

Projekt, ktorý koordinuje GYIÖT, sa zameriava na prácu s mládežou vo vidieckych komunitách a jej cieľom je poskytnúť nástroj (-e) pre pracovníkov v oblasti mládeže a samosprávy s cieľom zvýšiť povedomie mladých ľudí o miestnom riadení a dôležitosti participácie, čím sa podporí ich pocit spolupatričnosti.

Projekt sa zameriava na vytvorenie nástroja pre pracovníkov z radov mládeže a samospráv, aby mohli zhodnotiť svoje chápanie súvislostí medzi prácou s mládežou a zmyslom pre spolupatričnosť, ktoré majú mladí ľudia pre svoje komunity, a niektoré činnosti, ktoré by im pomohli posilniť tento pocit spolupatričnosti.

Počas riešenia tejto problematiky sa viedla aj diskusia ohľadom pracovníkov s mládežou. Na ktoré problémy narážajú v jednotlivých krajinách a hľadali sa riešenia prostredníctvom komunikácie zúčastnených.

Po prejdení všetkých bodov programu stretnutia sa určil ďalší postup, v ktorom sa dohodla skupina na rozdelení jednotlivých úloh.

Súčasťou tohto projektu bude študijná návšteva v Maďarsku v júli 2019, kde budú mať pracovníci s mládežou, pracovníci obcí a mladí ľudia možnosť stretnúť sa. Povymieňať si osvedčené postupy, nájsť riešenia spoločných výziev a navštíviť zaujímavé projekty a iniciatívy.


-Ivan, DO FÉNIX Handlová Námestie baníkov