V roku 2019 sa v DO FÉNIX začal pilotný projekt PARTI, v ktorom sa naši mladí členovia postupne zoznamujú s participatívnym rozpočtom. Členovia základných organizácií, ktorí sa zúčastnili školenia boli koordinátormi tohto procesu v svojom domovskom Fénixe. Koordinátori boli veku od 13 do 18 rokov.

Ich úlohou bolo oboznámiť ostatných členov s participatívnym rozpočtom – Čo to je? Ako to funguje? Na čo to je? Keďže projekt mal byť určený pre všetkých členov, ktorí prejavia záujem, oslovovali aj tých najmladších.

Počas verejných diskusií zisťovali návrhy, čo v miestnej organizácii vylepšiť alebo zmeniť. Návrhy sa prepracovali do projektov. Rozpočet projektov mal limit 200€. Všetci lokálni členovia DO FÉNIX mohli hlasovať vo verejnom hlasovaní. Víťazný projekt sa následne zrealizoval.

V DO FÉNIX Krásno nad Kysucou spomedzi projektov vyhral projekt Lavičky – oddychová zóna. Cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru na oddych, podpora vytvárania priateľstiev a vzájomného spoznávania.

Keďže takýto priestor doposiaľ neexistoval, rozhodli sa v rozpočte pre nákup 2 prenosných lavičiek, vďaka ktorým vznikol nielen začiatok novej oddychovej zóny, no i priestor na realizáciu ďalších podujatí. O lavičky sa samozrejme budú starať aj v budúcnosti a pravidelne ich udržiavať.

Veľmi nás teší, že sú Fénixáci motivovaní pomáhať si navzájom a chcú sa podieľať na rozvoji verejných priestorov pre všetkých. Veríme, že oddychovú zónu využijú naplno!