Predchádzajúci víkend sa fénixáci zo všetkých kútov Slovenska stretli v Hoteli Mýto v Mýte pod Ďumbierom na seminári  ku vzdelávacím programom venovaným pravidelnej a systematickej činnosti základných organizácií.

Na seminári sme spoločne prediskutovali koncepciu pripravovanej novej metodiky pre programy DO FÉNIX, vyskúšali si spoločne viacero zážitkovo – vzdelávacích aktivít z pripravovanej metodiky a tiež ukážky osvedčených aktivít realizovaných na stretnutiach fénixákov v základných kolektívoch.

Uchvátila nás aktivita pani Ivety Šarkóziovej zo ZO Galanta, ktorá nás previedla svetom detských dychových nástrojov, na ktorých sme si spoločne zahrali niekoľko ľudových piesní.

S manželmi Talarovičovcami zo Sniny sme vyrábali rôzne tradičné ľudové vianočné ozdoby a kus napätia sme zažili pri aktivite Mission Impossibile, ktorú prezentovala Mária Maňáková ml..

Na podujatí sme privítali vzácneho hosťa z partnerskej detskej organizácie PIONÝR v Čechách, pani Petru Zavadilovú. Jej prítomnosť bola veľmi podnetná najmä vďaka bohatým skúsenostiam z oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania, s ktorými sa s nami ochotne podelila. Využili sme jej prítomnosť a Evka Pintérová – predsedníčka Detskej organizácie FÉNIX jej odovzdala ocenenie Veľké srdce za významný príspevok ku rozvoju DO FÉNIX a skvelú, dlhoročnú spoluprácu.