Jedným z najcennejších darov, ktoré sú vlastné nám ľuďom, je spolupatričnosť. Naša škola dostala v rámci projektu Detskej organizácie Fénix, o. z. možnosť obdarovať dvoch žiakov, ktorí si nielen zaslúžia našu pomoc, ale prihliadajúc na okolnosti, aj náš obdiv. Podpredseda Detskej organizácie Fénix, o. z. Patrik Herman v tomto príbehu zohral významnú
úlohu, ale nepochybne hviezdami projektu boli aj Natália a Peter. Ich rodiny patrili k 14 rodinám na Slovensku, ktoré zažili výnimočný deň.
Pondelok 25. novembra sa začal zaujímavým prekvapením. Patrik Herman a Marek Džalaj prepadli 8.A triedu na hodine slovenčiny a „uniesli“ Natáliu. Podobný scenár sa zopakoval aj na Strednej odbornej škole Hviezdoslavova v Rožňave, odkiaľ si vyzdvihli Peťa, nášho bývalého Fénixáka. Maminy oboch detí boli predvolané do školy a mysleli si, že ich ratolesti niečo vyviedli. O to väčšie bolo ich prekvapenie keď zistili, že sa chystáme odmeniť rodiny týchto dvoch mladých ľudí za snahu, vytrvalosť a oduševnený prístup ku školským povinnostiam. Natália, napriek nepriaznivým rodinným okolnostiam sa na krajskom kole biologickej
olympiády umiestnila na 2. mieste. Peter je snaživým žiakom dnes už strednej školy, ktorý postupne preberá povinnosti svojho otca, o ktorého tragicky prišiel. Napriek ťažkostiam, s ktorými sa Natália a Peter v živote stretli ich neopustila nádej, že v živote to niekam môžu dotiahnuť. Práve preto môžu byť vzorom pre svojich rovesníkov.

Ich odmenou bol nákup potravín, oblečenia a drogérie za určitý finančný obnos v obchodnom
dome Tesco, obed s našimi výnimočnými hosťami, a ako keby to nebolo dosť, nakoniec ich ešte Marek Džalaj obdaroval hodnotnými školskými ruksakmi. Bol to deň, na ktorý nikto z nás nezabudne. Deň plný dojatia, ľudskosti a poznania, že na svete a okolo nás sú ľudia, ktorí sa vedia obetovať, podať pomocnú ruku a nezištne pomáhať. Všetkým, ktorí sa o tento nezabudnuteľný deň pričinili patrí naše veľké poďakovanie.

J. Gaálová, DO FÉNIX Krásnohorské Podhradie