Po krátkej ceste na stanicu nás privítali sprievodcovia výstavy. Na úvod sme dostali malé občerstvenie – ovocie a čaj. Potom sme obdržali dotazníky, ktorých časť sme vyplnili ešte pred začiatkom prehliadky. Potom nás rozdelili do menších skupín a postupne sme prechádzali všetkými vagónmi protidrogového vlaku. Jednotlivé vagóny boli upravené tak, že sme mali pocit, ako keby sme sa prechádzali vo vnútri ľudského tela, ktoré bolo čím ďalej tým viac znečistené a poškodené drogami. Pri prehliadke sme prechádzali miestnosťami, v ktorých nám premietali film – skutočný príbeh mladých ľudí, ktorí prepadli závislosti, od prvých kontaktov s drogami – cigarety, alkohol, marihuana, extáza – cez dílerstvo, dopravnú nehodu so smrteľnými následkami, odsúdenie vinníka a strata slobody, prostitúciu a krádeže, zneužívanie tzv. tvrdých drog – heroín, kokaín – po abstinenčné príznaky, liečbu, ale aj poslednú, tzv. „ zlatú dávku“. Pri premietaní filmu sme vypĺňali dotazníky, odpovedali na závažné otázky, ktoré vyplynuli z filmu. Medzi jednotlivými časťami filmu sme sa ocitli v miestnostiach, ktoré simulovali realitu – väzenie, dopravná nehoda, ambulancia, vyšetrovacia miestnosť, brloh narkomanov, továreň kde zomrel hlavný predstaviteľ príbehu.

Mohli sme si vyskúšať pobyt za mrežami, pocity zadržaného vo vyšetrovačke, simuláciu opitosti a pod. Celá prehliadka bola veľmi zaujímavá, sugestívna, odrážajúca reálny život narkomanov. Bol to mimoriadne silný zážitok, ktorý v nás zanechal veľký dojem. Túto zaujímavú akciu sme zorganizovali v spolupráci so ZŠ G. Dusíka a MÚ Galanta. Splnila niekoľko cieľov:

  • zážitkové vzdelávanie v oblasti prevencie zneužívania omamných a návykových látok,
  • formovanie postojov k životu, zdraviu a zdravému životnému štýlu,
  • návod na správne rozhohovanie v kritických životných situáciách,
  • rozvoj záujmov a vhodných voľnočasových aktivít

J. Rakická, predsedníčka DO FÉNIX Galanta