Slávnostné udeľovanie ocenení Fénixácky dobrovoľník roka je u nás nezabudnuteľnou dlhoročnou tradíciou. Naši dobrovoľníci sú srdcom a dušou celého Fénixu. Priestory hotela MARLENE niekoľkokrát za večer rozozvučal silný potlesk a smiech našich hostí. Počas nezabudnuteľného večera nás milo potešila šikovná Petra, ktorá nám zahrala na heligónke.

Tento rok boli ocenení:
ZLATÉ PIERKO: Udeľuje sa členom DO FÉNIX mladším ako 18 rokov. Priznáva sa za prejavenú dlhodobú aktivitu, prácu v záujmovom útvare či základnej organizácii.
 Lenka Ruckschlossová, DO FÉNIX Handlová
 Marína Ružinská, DO FÉNIX Trebišov
 
SPRÁVNA CESTA: Ocenenie sa udeľuje základným kolektívom FÉNIX za systematickú, dlhodobú a aktívnu činnosť. Na správnej ceste je ten základný kolektív, ktorý pravidelne a systematicky pracuje, má dobré nápady a jeho prácu si všimli aj ostatní.
 DO FÉNIX Rožňava za Realizáciu a propagáciu projektu Zdravie nie je klišé
 DO FÉNIX Galanta za jej Raketový štart
 
SKVELÝ NÁPAD: Udeľuje sa ZO za najlepší zrealizovaný nápad, ktorý je prínosom pre DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu.


 DO FÉNIX Handlová a DO FÉNIX Stará Turá za realizáciu projektu Inšpiruj sa s FÉNIXOM
 Team TOPGAL FÉNIX – Účasť na Medzinárodnom maratóne mieru

NAJLEPŠIA ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA: Udeľuje sa za aktívnu činnosť počas roka. Člení sa na 3 stupne:
 BRONZOVÝ STUPEŇ: DO FÉNIX Trebišov
 STRIEBORNÝ STUPEŇ: DO FÉNIX Stará Turá,
 ZLATÝ STUPEŇ: DO FĚNIX Dubnica nad Váhom  
ZLATÉ KRÍDLO: Udeľuje sa členom DO FÉNIX starším ako 26 rokov. Priznáva sa za zásluhy, za prácu a významnú pomoc pri rozvoji DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu na základe návrhu základnej organizácie.
 Mgr. Darina Deáková, predsedníčka DO FÉNIX Kráľová pri Senci
 Mgr. Beáta Šramková, predsedníčka DO FÉNIX Krásno nad Kysucou

 
PIERKO POMOCI: Udeľuje sa kolektívom, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju DO FÉNIX a nie sú členmi DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu.
 Lions Clubs International District 122 Česká republika a Slovenská republika

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice – Štúdia HBSC
 
VEĽKÉ SRDCE: Udeľuje sa nečlenom DO FÉNIX za pochopenie, podporu a pomoc DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu
 Adriána Némethová, DO FÉNIX Košice Západ
 Manželia Horváthovci, DO FÉNIX Snina
 
ABSOLÚTNY FÉNIXÁCKY DOBROVOĽNÍK ROKA a KRIĎTÁĽOVÉ KRÍDLO
Získal Mgr. Pavol Macura, ktorý stál pri zrode DO FÉNIX v roku 1991 a svoj život zasvätil práci s deťmi a mládežou.

Fotogalériu nájdete na našej stránke na Facebooku.