Voňavá predzvesť Vianoc je názov remeselného workshopu, zameraného na prípravu vianočných medovníkov, ktorý sa konal 2.12.2019 v priestoroch Základnej školy v Lučivnej. Cieľom tohto workshopu bolo oboznámiť deti s tradíciou tejto typickej vianočnej pochúťky a hlavne umožniť im vyskúšať si postup pri výrobe medovníkov.

Praktická časť prebiehala pod trpezlivým vedením skúsenej odborníčky Katky Kuzmíkovej, ktorá sa pečeniu a zdobeniu medovníkov venuje už od svojho detstva, kedy začala pomáhať s výrobou a predajom medovníkov v rodinnej firme. Účastníci si najprv vyskúšali vykrajovanie medovníkov, pri ktorom trpezlivo naplnili celý plech. Vychladené medovníky zdobili cukrovou polevou. Zdobenie medovníkov tak, ako to robí Katka, si vyžaduje hodiny práce, nekonečnú trpezlivosť a šikovné ručičky. Je to veľmi náročné na čas a trpezlivosť, no dôležité je aj mať cit pre detail. Deťom pomáhali aj pani učiteľky, ktoré pracujú ako dobrovoľníčky v DO FÉNIX a zároveň dozerali na zdarný priebeh workshopu. Program všetkých zaujal a so svojimi výtvormi boli všetci veľmi spokojní. O tom, že sa im toto spoločné popoludnie páčilo svedčili aj spokojné a usmievavé tváre všetkých členov.
Ak má niečo v živote zmysel, tak je to práve návrat k starým tradíciám, aby si aj ďalšia generácia odniesla kus zručnosti, kultúry a folklóru aj v takejto netradičnej forme.

  • K. Marhulová, DO FÉNIX Lučivná