Na predposledný februárový deň sme si naplánovali neformálne, zážitkové vzdelávanie v oblasti prírodných vied. Navštívili sme  informačné a vzdelávacie centrum Energoland pri jadrovej elektrárni v Mochovciach.

Deti mali možnosť formou hry a prehliadkou interaktívnych exponátov získať potrebné informácie o rôznych energiách, o ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Deti boli rozdelené do 3 skupín a postupne v sprievode inštruktora absolvovali viac ako 40 rôznych interaktívnych exponátov, simulátorov a interaktívnych podláh: napr. 3D kino – Odysea energie od Veľkého tresku až do budúcnosti, Energorace, Kalkukačka uhlíkovej stopy, Termálne zrkadlo, Van den Graafov generátor, Dispečer siete a mnohé ďalšie.

Celková prehliadka trvala 1,5 hodiny, bola veľmi pútavá, zábavná a zaujímavá. Druhou zastávkou našej exkurzie bola Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická v Leviciach. V minulom roku sa táto škola stala našim partnerom v rámci projektu DO FÉNIX 1+1. V škole nás privítala pani Mária Pallyaová, ktorá pre naše deti spolu so svojimi kolegami a študentami zorganizovala netradičnú zážitkovú hodinu. Deti boli rozdelené do 3 skupín a v špeciálnych učebniach si mohli vyskúšať zapájanie elektrického obvodu, pájkovanie, vytvorenie programu pre 3D tlačiareň, ako aj samotnú 3D tlač. Deťom sa tieto praktické činnosti veľmi páčili a zaujali ich. Pre mnohých to bola motivácia pre budúce rozhodovanie pre štúdium na SŠ.

Touto akciou sme sledovali niekoľko cieľov: poznávanie prírodných javov, pestovanie pozitívnych vzťahov k prírodnému prostrediu, rozvoj IKT zručností, rozvoj rôznych technických zručností formou hry, zážitkové vzdelávanie, rozvoj komunikačných schopností, motivácia pri voľbe povolania. Vďaka DO FÉNIX sme získali nielen nových priateľov, ale aj široké spektrum ďalších možností spolupráce v oblasti zmysluplného využitia voľného času detí.

J. Rakická, DO FÉNIX Galanta