ZO Košice Sever sa zapojila do dobrovoľníckej aktivity šitia ochranných rúšok pre okrajové komunity na Východnom Slovensku. Rúška šili teraz počas karantény deti vo viacerých rodinách spolu so svojimi rodičmi.

Cieľovou skupinou bola rómska osada v obci Rankovce na okraji okresu Košice-okolie. V tejto osade pomáha už cca 6 rokov manželský pár z USA, rodina Parksovcov (https://parks-in-slovakia.com/). Na Slovensko prišli s cieľom pôsobiť v komunitných centrách ako pomoc pri rozvoji tejto marginalizovanej skupiny. Pôsobia hlavne búraním bariér medzi minoritným a majoritným obyvateľstvom, vyučujú hygienické návyky, anglický jazyk a rozvíjajú tvorivé schopnosti obyvateľstva viacerými aktivitami za pomoci kľúčových osôb rómskej národnosti v osadách. Niektoré rómske deti ako aj rodina Parksovcov sú samozrejme členovia ZO Košice Sever.

Na šítí rúšok sa zúčastnili aj rómske ale aj slovenské rodiny. Celkovo bolo rozdaných asi 100 ks rúšok.