Fénixáci, pripravili sme pre vás ďalšiu super výzvu. Máte radi čísla alebo matematiku? Ak áno, tak Mirko Telepovský zo ZO Trebišov pripravil niečo práve pre vás. :)
Kryptolamy, alfametrické problémy a algebrogramy sú matematické príklady s písmenami, ktoré treba nahradiť číslicami tak, aby platila matematická rovnosť.
Na rozkliknutie úloh si prosím stiahnite PDF súbor, ktorý sa nachádza pod obrázkom.

Správne riešenia nám posielajte na: terka@do-fenix.sk
Výzva platí od 25.5. – 15.6.2020
Každý, kto sa zapojí získa tričko „Som doma a som aktívny“ a z najlepších riešení vyžrebujeme majiteľa TLAČIARNE. Akej? :) Pozrite si TU.

Kryptogram je matematický problém s jednou matematickou operáciou, pričom písmená, ktoré nahradzujú čísla nedávajú žiadny slovný význam.
Alfametrický problém je matematický problém s jednou matematickou operáciou, pričom písmená, ktoré nahradzujú čísla dávajú určitý slovný význam.
Algebrogram je matematický problém s väčším počtom matematických operácií.