Milí Fénixáci! Rada mládeže Slovenska realizuje projekt, ktorý je zameraný na život mladých ľudí počas Korona krízy. Zaujímajú sa, ako ste prežívali Korona krízu? Do ktorých našich prebiehajúcich aktivít ste sa zapojili? Či ste v tomto čase objavili nové záľuby? Alebo čo by ste poradili ostatným Fénixákom, ako zvládať túto situáciu? Naučila vás táto situácia niečo nové? :)

Ak áno, odpovedzte na uvedené otázky a pošlite odpovede na pr@mladez.sk

OTÁZKY:

Aké záľuby si objavila/ objavila počas karantény?

Aké knihy sú podľa teba must-read? Ktoré ťa obohatili alebo naučili niečo nové?

Ako si sa vysporiadal/ vysporiadala so situáciou, v ktorej si bol/ bola izolovaný/izolovaná od kamarátov či blízkych?

V akých aktivitách si pokračoval/ pokračovala v rámci tvojej mládežníckej organizácie?

Aké novinky a aktivity predstavila tvoja členská organizácia počas karantény? Zúčastňoval/ zúčastňovala si sa ich pravidelne?

Čo ťa táto situácia naučila? Zistil/ zistila si o sebe niečo nové? Čo by si poradil/ poradila mladým ľuďom, ktorí majú ťažkosť zvládnuť situáciu?