Milí naši Fénixáci, dnes je 1. Júna a s týmto dátumom je neodmyslyteľne spojený Medzinárodný deň detí. Naši dobrovoľníci a my na ústredí sme už veľkí, no keďže FÉNIX je detská organizácia, radi tento deň oslávime s vami, našimi FÉNIXákmi. 

K dnešnému dňu vám chceme z ústredia zaželať, aby ste ostali deťmi bez ohľadu na to, koľko máte rokov. Prajeme vám, aby ste sa vedeli na svet pozrieť detskými očami: zvedavými, nevinnými, šibalskými, dôvernými  a hlavne hravými.  Veď starnutie je len číslo. :)

Šťastný a veselý Medzinárodný Deň Detí milí Fénixáci!!