V rámci šiestej úlohy Som doma a som aktívna sa piekol jednoduchý jablkový koláčik. Veríme, že ste si pochutnali.
Tričká tento týždeň putujú Karolínke a Romanke Bortelovej a Sofinke Liptákovej.