Včera pokračovala Letná škola, školička v Krásnohorskom Podhradí druhým dňom. Vybrali sme sa na Horný Gemer, kde sme sa venovali spoznávaniu živej a neživej prírody. Absolvovali sme prehliadku jedinečnej Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Žiaci počas výkladu boli veľmi pozorní, o čom sme sa presvedčili pomocou pracovného listu, v ktorom správne zodpovedali otázky o vzniku, geografickej polohe a výzdobe jaskyne. Súčasťou pracovného listu boli aj otázky o sysľovi, obyvateľovi lúk a pasienkov, na ktorého sme sa celý deň nedočkavo tešili. Po občerstvení sme opäť zachraňovali Zem kráľa Dalibora. Dnes sme bojovali proti závisti. Žiaci nakreslili tetku závisť a skladali rozstrihaný obrázok známej osobnosti. Popoludní sme sa presunuli na Sysľovisko v Národnom parku Muránska planina, kde sme si zopakovali informácie o národných parkoch Slovenska, o flóre a faune Muránskej planiny, a v praxi sme si overili, či poznáme zásady správania sa v národnom parku. Najväčšou odmenou za celodennú prácu boli pohľady na malé syslíky, ktoré pribiehali priamo k nám a nechali sa vykrmovať. Užili sme si deň plný slnka, poznatkov a zábavy.