Pod hradom Krásna Hôrka sa dnes, po krátkom letnom spánku otvorili brány školy pre poznaniachtivé deti z Detskej organizácie FÉNIX.
Celý týždeň Letnej školy, školičky budeme spoznávať región Gemera.
V pondelok sme sa zamerali na dejiny a geografickú polohu regiónu. V podaní pána riaditeľa sme si vypočuli prednášku o histórii hradu Krásna Hôrka a virtuálne sme absolvovali prehliadku hradu. Pri riešení pracovného listu sme si zopakovali rozdiel medzi krajom, okresom a regiónom. Zisťovali sme údaje z grafu, tvorili krátky príbeh, tajničku, zahrali sme sa na historikov a vyhľadávali sme informácie o histórii obce, sledovali cestu miestneho potoka až do Čierneho mora, rozmýšľali nad pôvodom erbu obce, pracovali s mapou Slovenska a spoznávali vegetáciu okolia. Naozaj sme sa pri tom poriadne zapotili.

Po obedňajšej prestávke sme sa preniesli do Zeme kráľa Dalibora, ktorá sa ocitla v núdzi a podujali sme sa ju zachrániť. Bojovali sme proti ľahostajnosti. Aktivitami a hrami sme utužovali kamarátstvo. Vyrobili sme zo starého papiera nový, vytvorili abecedu kamarátstva a tvorili krásne srdiečka. Veď posúďte sami…

Deň prebehol veľmi rýchlo, ale našťastie nás čakajú ďalšie, ktoré budú plné dobrodružstiev.