Dnes začína v Rožňave a v Krásnohorskom Podhradí projekt Letná škola školička. Celý týždeň sa búdú naši fénixáci v dopoludňajších hodinách vzdelávať a rozvýjať svoje zručnosti, riešiť matematické úlohy, budú sa venovať predmetom, ktoré im robia ťažkosti a v popoludňajších hodinách sa budú snažiť o záchranu Zeme kráľa Dalibora. Budú bojovať proti závisti, zručnosti a nešikovnosti, kamátstve a ľahostajnosti a poriadku a neporiadku.

Príspevky a fotky priamo z diania, už čoskoro!