Do Modry zavítalo 12 mladých ľudí. Ich cieľom je pracovať s deťmi, získať nové informácie, vyskúšať si nové vzdelávacie aktivity. Budúci mladí vedúci prišli s očakávaniami, obavami, motiváciou a hlavne s odhodlaním.  Počas dvoch dní sa už dozvedeli, čo je to neformálne vzdelávanie, zahrali si QR hru,  spoznali výchovno – vzdelávací program Fénixovo, vyskúšali si z neho aktivity, vedia už, že hrou sa dá vzdelávať a aj zabávať. Nechýbali aktivity na spoluprácu a komunikáciu v tíme.

Do konca týždňa na nich čakajú ešte témy ako prvá pomoc, práca s detským kolektívom v tábore, úloha lídra, dozvedia sa, ako si naplánovať  a pripraviť podujatie, vyskúšajú si ďalšie hry, osvoja si základy z pedagogiky a psychológie.

V závere na nich čaká kvíz, kde predvedú, čo vedia, aké informácie a zručnosti si osvojili. Už čoskoro Vám predstavíme nových mladých vedúcich a držiteľov certifikátov akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.