Týždeň v Letnej škole školiče ubehol ako voda. Priniesol nám veľa nových poznatkov, mnoho zážitkov, veselých a radostných chvíl strávených medzi kamarátmi. Po dlhej izolácii z dôvodu pandémie nám dobre padlo byť spolu v škole, vonku, v krásnom prírodnom prostredí, veľa sa spolu hrať a niečo nové sa naučiť a zažiť.

Posledný deň v Letnej škole školičke sme plnili úlohy etapovej hry na tému Zodpovednosť. Ešte pred obedom sme navštívili Vlastivedné múzeum v Galante. Program, ktorý pre nás pripravili sprievodcovia, nadväzoval na štvrtkovú návštevu historického domu v Matúškove.
Dozvedeli sme sa, ako žili naši predkovia. Mohli sme si interaktívne vyskúšať niektoré domáce práce, ľudové remeslá a výrobu, ktoré boli úplné iné, ako dnes – napríklad: moržovanie kukurice, pranie, tkanie, vyšívanie.

Popoludnie sme opäť strávili na Ranči. Mali sme tu pripravené ohnisko, kde sme si opekali špekáčiky, slaninku ale aj marschmellos. Po dobrom obedíku sme sa hrali spoločenské a športové hry. Deň sme ukončili vyhodnotením Letnej školy školičky. Každý účastník obdržal certifikát Zeme kráľa Dalibora, rôzne darčeky a madailu za absolvovanie jazdy na koni.

Letná škola školička bola jednoducho SUPER.
Ďakujeme organizátorom z Ústredia DO Fénix, vedúcim Terke, Adrike, Jolike, Ivetke a pani Kubíkovej z Ranča na Striebornom jazere za výborné obedy a perfektný program.