Myslíte si, že matematika a historické pamiatky spolu nesúvisia? O opaku Vás presvedčia Fénixáci z DO Fénix Krásnohorské Podhradie.

Počas štvrtého dňa Letnej školy školičky sa totiž rozhodli prepašovať matematiku do parku kaštieľa Betliar. Najskôr sa žiaci oboznámili s mapou parku, a podľa nej vyhľadali rôzne budovy a úžitkové stavby. Pozorovali geometrické tvary, s ktorými sa starodávni stavitelia skutočne vyhrali,
keďže ich bolo na jednotlivých stavbách neúrekom. Zisťovali vzdialenosti medzi jednotlivými stavbami „krokovaním“ a merali obvod slobodomurárskeho pavilónu, ktorého podstavu tvorí osemuholník s rôznymi dĺžkami strán. Rozmýšľali nad tým, ako odmerať šírku potoka pri
japonskom moste. Pri práci využívali meracie pásma a svoje zistenia zapisovali do pracovného listu. Jeho súčasťou boli aj tajničky a iné zábavné matematické úlohy. Odmenou za zvládnuté úlohy bola prehliadka kaštieľa Betliar. Pani sprievodkyňa rozprávala naozaj veľmi pútavo a priblížila nám časť histórie Gemera.

Nasledovala obedňajšia prestávka a krátky oddych v parku, po ktorom sme s aktivitami pokračovali v priestoroch školy.
V etapovej hre, Zem kráľa Dalibora, dnes bolo treba poraziť nešikovnosť. Deťom to išlo naozaj veľmi ľahko, keďže zručnosť a šikovnosť im nechýbajú. Zahrali sa fúkanú, navliekali koráliky, hádzali mince do pripravených nádob, precvičovali si pamäť riešením tangramu a hádaním správneho poradia dvanástich skrytých obrázkov.
Napriek zamračenej oblohe, na tvárach našich detí slniečko svietilo celý deň.