Po úspešnej Mládežníckej konferencii IDEM DO TOHO v Leviciach pripravujeme aj ďalšie. S témou Zdravie a zdravý životný štýl sa zoznámia Fénixáci zo ZO Košice už 1.-3.10.2020. Miestom podujatia bude Hotel Hutnik v Tatranských Matliaroch. V skvelom programe trojdňovej konferencie teda nebude chýbať ani vysokohorská turistika. Okrem toho ich čakajú zaujímavé prednášky na témy šport, zdravé stravovanie a drogová prevencia. Tie obohatia kúpaním v bazéne, golfom či dokonca meditáciou.

PROGRAM:

ŠTVRTOK
7:40 – zraz účastníkov na železničnej stanici v Košiciach
8:00 – odchod vlaku do Popradu a odtiaľ do Tatranskej Lomnice
10:15 – presun peši do Tatranských Matliarov
11:30 – príchod do Hotela Hutnik v Tatranských Matliaroch, ubytovanie a vybalenie vecí
12:30 – obed
13:00 – oddych na izbách, zoznámenie sa s okolím
13:30 – DETSKÁ KONFERENCIA IDEM DO TOHO – Otvorenie konferencie, oboznámenie sa s cieľom, programom a aktivitami
Prednáška žiakov na tému Zdravý životný štýl
14:30 – Športová Fénixiáda
17:30 – večera
18:00 – DETSKÁ KONFERENCIA IDEM DO TOHO – Skupinová práca na projektoch, plagátoch alebo iných výstupoch
Témy: Strava teenagera, Šport a môj život, Pokoj v duši
21:00 – DETSKÁ KONFERENCIA IDEM DO TOHO – Prezentácia výstupov
22:15 – večierka

PIATOK
6:30 – budíček
7:00 – raňajky
7:45 – odchod na turistiku – Chata pri Zelenom plese (obed – guláš na chate)
16:00 – oddych na izbách
17:00 – DETSKÁ KONFERENCIA IDEM DO TOHO – Kampaň proti fajčeniu!
18:00 – večera
19:30 – DETSKÁ KONFERENCIA IDEM DO TOHO – Skupinová práca na projektoch, plagátoch alebo iných výstupoch
Téma: Kampaň proti fajčeniu!
20:30 – DETSKÁ KONFERENCIA IDEM DO TOHO – Prezentácia výstupov
21:30 – Lampášiková meditácia – autogénny tréning mysle, podpora pozitívneho myslenia a odbúranie stresu + posedenie pri tatranskom bylinkovom čaji
22:00 – hra Galaxia
23:00 – večierka

SOBOTA
7:00 – budíček
7:30 – raňajky
8:00 – DETSKÁ KONFERENCIA IDEM DO TOHO – Vyhodnotenie konferencie formou evalvačného dotazníka
8:30 – upratovanie izieb a balenie
9:00 – kúpanie v bazéne
10:00 – golf (v prípade nepriaznivého počasia loptové hry v telocvični)
12:30 – obed
13:00 – loptové hry
14:30 – presun peši do Tatranskej Lomnice, krátky rozchod
15:30 – odchod vlaku do Popradu a odtiaľ do Košíc
18:00 – návrat na železničnú stanicu v Košiciach

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.