Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia.

Z tohoto dôvodu sa krúžková činnosť DO FÉNIX pozastavuje a bude sa uskutočňovať dištančnou formou. Toto nariadenie je platné od dnes 12.10.2020 do odvolania.