Aj tento rok bude Parti projekt! Druhý ročník sme odštartovali úvodným školením, žiaľ iba ONLINE. Do projektu sa prihlásilo 8 základných organizácií. Deti, mladí ľudia si budú navrhovať projekty, realizovať kampane, hlasovanie, získajú informácie a spoznajú, čo je to participatívny rozpočet v praxi a nakoniec si zrealizujú víťazný projekt, na ktorý majú možnosť tento rok získať 300€. Do participatívneho rozpočtu sa zapojili:

DO FÉNIX Humenné, Handlov, Spišská Nová Ves, Košice, Košická Belá, Sládkovičovo- Školská, Levice, Stará Turá

Počas úvodného stretnutia sa 13 – 17 roční Fénixáci a Fénixáčky vzdelávali v témach:

  • participácia
  • participatívny rozpočet
  • facilitácia a vedenie diskusie
  • tvorba kampane

Parti projekt je zameraný na  participatívny  rozpočet  na úrovni základných organizácií DO FÉNIX. Cieľom projektu je vzdelávať mladých ľudí o participácii a rozvíjať ju v DO FÉNIX prostredníctvom participatívneho rozpočtu.

Ďalším krokom projektu je propagácia participatívneho rozpočtu späť “doma” a motivácia ostatných členov k účasti na verejnej diskusie a tvorbe návrhov, ktorými budú svoju miestnu organizáciu zlepšovať.

Držíme palce a tešíme sa na super projekty!